Pagina opties

Groter

Coronavirus informatie voor ondernemers

De coronacrisis treft ondernemers hard. Op nationaal, regionaal en lokaal niveau worden diverse verzachtende maatregelen genomen om ondernemers die in zwaar weer geraken te ondersteunen.

 • Inningstermijn bouwleges voor ondernemers weer 30 dagen

  Met ingang van 1 juli 2020 geldt weer een inningstermijn van dertig dagen op bouwleges voor ondernemers.

 • Gemeente Beek doet dringend beroep op vastgoedeigenaren

  Het gemeentebestuur van Beek doet een dringend beroep op vastgoedeigenaren om ondernemers die hun rekeningen niet meer kunnen betalen een helpende hand toe te steken. Het bestuur roept zowel pandeigenaren als ondernemers op om in goed overleg tot maatwerkafspraken te komen.

 • BsGW schort incasso’s en invorderingsactiviteiten voor ondernemers op

  BsGW schort tot 30 juni 2020 alle automatische incasso's voor ondernemers op. Daarnaast worden tot die tijd geen invorderingsactiviteiten bij ondernemers uitgevoerd. Dit geldt voor alle lokale lasten die de BsGW voor de deelnemende gemeenten en het Waterschap Limburg heft en int. Aanvullend, ook in lijn met het verzoek van MKB-Nederland, zal BsGW over deze uitgestelde betalingen geen rente heffen.

  Meer informatie via de website van BsGW

 • Financiële steun voor ondernemers en zelfstandigen (ZZP’ers) – TOZO-regeling

  De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) wordt, met aangepaste voorwaarden met 4 maanden verlengd tot eind september. De verlengde regeling heet TOZO 2. Met de verlenging kunnen ondernemers die nu een uitkering levensonderhoud krijgen en aan de voorwaarden van TOZO 2 voldoen, tot en met september een TOZO-uitkering ontvangen. De TOZO 2 staat ook open voor nieuwe aanvragen.

  De voorwaarden van TOZO 1 en 2 zijn grotendeels hetzelfde. Belangrijk verschil: bij TOZO 2 telt wél mee wat het inkomen van de partner is voor het vaststellen van de hoogte van de uitkering. Bij TOZO 1 gold deze partnertoets niet.

  Ook de lening voor bedrijfskapitaal binnen de TOZO wordt verlengd. Het maximaal te lenen bedrag binnen de TOZO is 10.157 euro. TOZO 2 geldt voor de maanden juni, juli, augustus en september.

  Aanvragen TOZO-regeling

  Heeft u aanvullende vragen over deze tijdelijke steunmaatregel, bel dan naar: 043 350 60 46.

  Bent u een ondernemer die over de grens woont, in Nederland een bedrijf gevestigd heeft en door de coronacrisis financieel in de problemen komt? Dan kunt u een lening voor uw bedrijfskapitaal aanvragen. U moet dan wel aan de voorwaarden voldoen. Aanvragen kan tot 1 oktober 2020.

  Aanvragen lening bedrijfskapitaal voor grensondernemers

  Heeft u aanvullende vragen over deze tijdelijke steunmaatregel, bel dan naar: 043 350 60 30.

 • Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)

  Deze regeling is de opvolger van de TOGS en is bedoeld voor mkb-bedrijven die structureel meer dan 30% omzetverlies leiden door de coronacrisis. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen tot 50.000 euro belastingvrij tegemoetkoming over 4 maanden krijgen om vaste lasten (excl. loonkosten) op te kunnen blijven brengen.

  Bedrijven in sectoren die in aanmerking kwamen voor de TOGS kunnen van de TVL gebruikmaken. De TVL wordt uitgevoerd door RVO. Aanvragen kan vanaf heden. De TVL gaat in op dinsdag 30 juni  2020 12:00 uur tot en met 30 oktober. 2020 17:00 uur.

  Aanvragen TVL

 • Tegemoetkoming in loonkosten (NOW)

  Met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) probeert de overheid te voorkomen dat werknemers hun baan en inkomen kwijtraken door de coronacrisis. Werkgevers die structureel omzetverlies hebben kunnen een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen. De regeling moet zoveel mogelijk werknemers aan het werk houden, ook werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft.
  Naar verwachting gaat de NOW op 6 april open, de aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei. Werkgevers ontvangen van het UWV een voorschot als hun aanvraag is goedgekeurd.

  Aanvragen NOW via het UWV

  Let op: heeft u uw aangifte loonheffing nog niet verstuurd naar de Belastingdienst? Doe dit dan snel, want het UWV heeft die gegevens nodig voor de NOW-aanvraag. De Belastingdienst roept ondernemers op dit op korte termijn te regelen en meldt daarbij dat u vanwege de coronacrisis uitstel van betaling kunt aanvragen.

  Meer informatie over aangifte loonheffingen

  Update: NOW-regeling wordt verlengd, onder andere ontslagboete verdwijnt uit voorwaarden

  De NOW krijgt deze zomer een vervolg. De nieuwe versie van deze tegemoetkoming in de loonkosten lijkt op zijn voorganger, maar in de NOW 2.0 zijn wel enkele voorwaarden aangepast.

  Aanvragen via huidige NOW-link van het UWV (er wordt gestreefd naar openstelling van het tweede aanvraagtijdvak per 6 juli 2020, waarbij een tegemoetkoming voor de loonkosten over de periode juni, juli en augustus kan worden aangevraagd).

 • Uitstel betaling belasting verlengd tot 1 oktober

  De Belastingdienst verleent langer uitstel van betaling aan ondernemers. Terugbetalen hoeft pas weer vanaf 1 oktober. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden voldaan. 

  Als je uitstel aanvraagt krijg je bij de eerste aanvraag direct 4 maanden uitstel van betaling. Daarvoor hoef je maar één keer een verzoek in te dienen (voor uitstel van alle belastingsoorten). Je kunt ook voor een langere periode uitstel aanvragen. In dat geval moet je verklaren geen dividenden en bonussen uit te keren, of eigen aandelen inkopen. 

  Meer informatie over belastingmaatregelen voor ondernemers en werkgevers

 • TOFA: Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten

  De TOFA is een tegemoetkoming voor flexwerkers met gederfde inkomsten als gevolg van de coronacrisis. Met de regeling moeten flexwerkers worden geholpen die geen recht hebben op andere uitkeringen over de periode maart, april, mei. De tegemoetkoming wordt gezien als loon dat belast wordt en geldt als inkomen.

  De tegemoetkoming geldt als loon voor een periode van 3 maanden, maar wordt in 1 keer uitbetaald. De tegemoetkoming per maand is € 550 bruto; je ontvangt dus eenmalig 3 x € 550 = € 1.650 bruto.

  Aanvragen TOFA via het UWV

 • Overige maatregelen voor ondernemers

  Op de website van de Kamer van Koophandel zijn alle overige maatregelen voor zzp’ers en mkb’ers te raadplegen. U vindt daar tevens meer informatie over deze regelingen, welke voorwaarden er gelden en hoe u deze kunt aanvragen.

 • MKB Ondernemersplatform

  Op dit platform biedt MKB Limburg informatie, training en ondersteuning om de Corona Crisis zo goed mogelijk door te komen. Kijk op de website van de MKB.

 • Vragen en antwoorden voor ondernemers

  Heeft u ondernemersvragen? Neem dan contact op met het KVK-Coronaloket. Staat uw vraag er niet tussen, bel dan naar het Kamer van Koophandel Adviesteam: 0800-2117. Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

 • KvK Corona regelingencheck

  Op basis van een paar vragen, krijgt u inzicht in de regelingen die mogelijk op uw bedrijf van toepassing zijn. Het is een snelle check die leidt naar de voor u belangrijkste regelingen. Niet alle regelingen zijn opgenomen en er blijven uitzonderingen.

  Bekijk hier het flowschema KvK corona regelingencheck (pdf).

  Doe de regelingencheck

 • Kickstartfonds: aanjager regionale economie in crisistijd

  De coronacrisis heeft grote impact op bedrijven. Ondernemers moeten snel inspelen op de veranderende maatschappij en economie. De in de Economische  Samenwerking Zuid-Limburg (ESZL) vertegenwoordigde partijen introduceren daarom het zogenaamde Kickstartfonds: een bijdrage aan initiatieven van samenwerkende bedrijven, die de kansen willen benutten die de veranderingen met zich meebrengen.

  Lees meer