Aangepaste dienstverlening:

Tijdelijke maatregelen door coronavirus

Dienstverlening gemeente Beek: maatregelen door coronavirus

LET OP! Vanaf 25 maart kunt u de Publieksbalie van het gemeentehuis alleen nog bezoeken wanneer u een afspraak heeft gemaakt. Vrije inloop is niet meer mogelijk.

Voor de producten Aangifte verhuizing, Uittreksel BRP en Uittreksel burgerlijke stand kunt u géén afspraak maken. Deze producten kunt u uitsluitend online aanvragen:

Het gemeentehuis van Beek is gesloten op de volgende data:

 • Maandag 1 juni (Pinksteren)

Afspraak maken:

Een afspraak maakt u via onze afsprakenmodule, waar u kunt zien wanneer voor welk product u een afspraak kunt maken, of telefonisch: 046 – 43 89 222. Nadat u een afspraak heeft gemaakt ontvangt u per e-mail een bevestiging indien u uw e-mailadres invult.

Wij vragen u om alleen naar het gemeentehuis te komen als dit strikt noodzakelijk is.

Digitaal aanvragen producten en diensten

De gemeente Beek biedt veel producten en diensten digitaal aan. Wij willen u vragen om zoveel mogelijk van deze mogelijkheid gebruik te maken.

Leges thuisbezorgen reisdocumenten aangepast

De gemeente Beek heeft per direct de leges voor het thuisbezorgen van reisdocumenten verlaagd van €14,52 naar €5,-. Deze tijdelijke verlaging van leges geldt tót 1 juni a.s. óf zo veel langer als de door de overheid genomen maatregelen rondom het coronavirus duren.

Wijkteams gemeente Beek

De wijkteams houden tot en met 19 mei 2020 geen spreekuren. Dit geldt ook voor het inloopspreekuur op het gemeentehuis. Er vinden tevens geen huisbezoeken plaats, tenzij dit niet anders kan.

 • Heeft u een vraag over maatschappelijke ondersteuning? Bel: 06-50002531. Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 13.00 uur. E-mail: wmo@gemeentebeek.nl.
 • Heeft u een vraag over jeugdhulp? Bel: 06-50002532. Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 13.00 uur. E-mail: jeugd@gemeentebeek.nl.
 • Heeft u een vraag voor maatschappelijk of sociaal werk van Partners in Welzijn? Bel: 046-4575700. Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Overige afdelingen gemeente Beek

In het gemeentehuis wordt gewerkt met een minimale bezetting. Onze medewerkers werken zoveel mogelijk thuis, maar zijn wel bereikbaar via telefoon, skype of e-mail. Wij proberen u zo goed mogelijk van dienst te blijven. U krijgt persoonlijk bericht als u een geplande afspraak heeft en hierin iets voor u wijzigt.

Bezoek verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in ouderenzorg

Verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg zijn gesloten voor bezoekers en anderen die niet noodzakelijk zijn voor de basiszorg. Deze maatregel duurt vooralsnog tot en met 19 mei 2020 en is bedoeld om kwetsbare ouderen beter te beschermen tegen het coronavirus.

Aanlooppunt politie

Momenteel is het aanlooppunt van de politie in het gemeentehuis gesloten als gevolg van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Het aanlooppunt blijft ook na de coronacrisis gesloten.
In overleg met het basisteam Westelijke Mijnstreek is besloten om na de coronacrisis de wijkbus wekelijks vaker in te gaan zetten om inwoners dichtbij huis te helpen met raad en daad.

Contact

Wilt u nu contact met uw wijkagent? Dat kan. Bel 0900-8844 of bezoek de website www.politie.nl/mijnbuurt.nl. Via de website bereikt u uw wijkagent door een contactformulier in te vullen.

Spoed?

Bel direct 112.

Sportlandgoed De Haamen, gemeentelijke gymzalen en overige sportaccommodaties

Alle sportfaciliteiten en horeca van stichting De Haamen zijn voorlopig gesloten. De sluiting geldt voor Sportlandgoed De Haamen (sporthallen, zwembad en buitenaccommodaties) en de gemeentelijke gymzalen. Ook alle overige sportaccommodaties in Beek zijn tot nader order gesloten.

NB! Wij willen kinderen en hun ouders er met klem op wijzen dat het niet is toegestaan om op de buitenaccommodaties van De Haamen te spelen. Onze BOA's sturen kinderen hier weg.  

Afvalinzameling

RWM doet er alles aan om uw afval in te zamelen, u van dienst te zijn op de milieuparken en de straten schoon te houden. Actuele informatie over wijzigingen in de dienstverlening van RWM vindt u op www.rwm.nl. Of download de RWM-app. Via de app ontvangt u automatisch bericht wanneer er  specifiek voor u iets wijzigt in het ophalen van uw afval.

Ondernemers

De coronacrisis treft ondernemers hard. Op nationaal, regionaal en lokaal niveau worden diverse verzachtende maatregelen genomen om ondernemers die in zwaar weer geraken te ondersteunen. 

Gemeente Beek verlengt inningstermijn bouwleges voor ondernemers

Met ingang van 1 april 2020 verlengt de gemeente Beek de inningstermijn op bouwleges voor ondernemers van dertig naar negentig dagen. Deze regeling geldt vooralsnog tot 30 juni 2020.   

Gemeente Beek doet dringend beroep op vastgoedeigenaren 

Het gemeentebestuur van Beek doet een dringend beroep op vastgoedeigenaren om ondernemers die hun rekeningen niet meer kunnen betalen een helpende hand toe te steken. Het bestuur roept zowel pandeigenaren als ondernemers op om in goed overleg tot maatwerkafspraken te komen. 

BsGW schort incasso’s en invorderingsactiviteiten voor ondernemers op

BsGW schort tot 30 juni 2020 alle automatische incasso's voor ondernemers op. Daarnaast worden tot die tijd geen invorderingsactiviteiten bij ondernemers uitgevoerd. Dit geldt voor alle lokale lasten die de BsGW voor de deelnemende gemeenten en het Waterschap Limburg heft en int. Aanvullend, ook in lijn met het verzoek van MKB-Nederland, zal BsGW over deze uitgestelde betalingen geen rente heffen.

Meer informatie leest u op de website van BsgW

Financiële steun voor ondernemers en zelfstandigen (ZZP’ers)

Het kabinet heeft dinsdag 17 maart besloten om vanwege het coronavirus economische maatregelen te nemen. Eén van de maatregelen is tijdelijke financiële steun voor ondernemers en zelfstandigen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten.

Deze financiële regeling is sinds maandag 23 maart beschikbaar en wordt uitgevoerd door de gemeente Maastricht. Om in aanmerking te komen voor financiële steun moet uw bedrijf aantoonbaar financiële schade lijden onder de coronacrisis.

Vraag financiële steun aan met DigiD.

Heeft u aanvullende vragen over deze tijdelijke steunmaatregel, bel dan naar: 043 350 60 46.

Overige maatregelen voor ondernemers

Op de website van de Kamer van Koophandel zijn alle overige maatregelen voor zzp’ers en mkb’ers te raadplegen. U vindt daar tevens meer informatie over deze regelingen, welke voorwaarden er gelden en hoe u deze kunt aanvragen.

Vragen en antwoorden voor ondernemers

Heeft u ondernemersvragen? Neem dan contact op met het KVK-Coronaloket. Staat uw vraag er niet tussen, bel dan naar het Kamer van Koophandel Adviesteam: 0800-2117. Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek (werk en inkomen)

Het Participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek doet er alles aan om de dienstverlening aan mensen met een uitkering of de begeleiding naar werk te garanderen.

 • De balie van Sociale Zaken aan Rijksweg-Zuid in Sittard blijft open.
 • Persoonlijk geplande afspraken worden vanuit de gemeente omgezet naar telefonische afspraken.
 • Mocht persoonlijk contact bij dringende situaties nodig zijn dan bellen we vooraf of u geen gezondheidsklachten heeft.
 • Uiteraard zetten wij zelf ook geen medewerkers met gezondheidsklachten in. 
 • Groepstrainingen worden omgezet in individuele coaching.
 • Doordat de dienstverlening vanuit Werk veelal telefonisch of per mail plaatsvindt, is per 16 maart de locatie op de Millenerweg 4A te Sittard gesloten en daarmee ook de praktijkdiagnose gesloten.
 • De productiewerkzaamheden bij het Participatiebedrijf (lees Vixia) gaan door maar wel met aangescherpte regels en aangepaste werktijden (en uiteraard met inachtneming van de landelijke richtlijnen). 
 • Er vinden voorlopig geen huisbezoeken plaats tenzij dit niet anders kan.

Regionaal Bureau Leerplicht en Jongerenloket

In navolging van de adviezen en beschikbare informatie van de rijksoverheid en het RIVM is het Regionaal Bureau Leerplicht en het Jongerenloket tot nader bericht gesloten. Wel zijn zij voor alle vragen rondom de dienstverlening op iedere werkdag bereikbaar van 08.30 tot 16.30 uur op nummer 14046.

Noodopvang voor kinderen van 0 t/m 12 jaar

Er is noodopvang georganiseerd voor kinderen van 0 t/m 12 jaar van ouders die een cruciaal beroep hebben of in vitale processen werken. Kinderen die thuis onveilig zijn of zich in een kwetsbare situatie bevinden, kunnen ook gebruik maken van opvangvoorzieningen. Klik hier voor meer informatie.

Wat kunt u doen om verspreiding te voorkomen?

Wij doen een dringend beroep op u om alle maatregelen die zijn afgekondigd tegen verspreiding van het coronavirus op te volgen. De meest actuele informatie over deze maatregelen leest u op: www.rijksoverheid.nl/coronavirus.

Meest gestelde vragen en antwoorden over het coronavirus

De veiligheidsregio Zuid-Limburg houdt op haar website een lijst bij met meest gestelde vragen en antwoorden over het coronavirus.

Meer informatie:

Dienstverlening gemeente Beek: maatregelen door coronavirus

LET OP! Vanaf 25 maart kunt u de Publieksbalie van het gemeentehuis alleen nog bezoeken wanneer u een afspraak heeft gemaakt. Vrije inloop is niet meer mogelijk.

Voor de producten Aangifte verhuizing, Uittreksel BRP en Uittreksel burgerlijke stand kunt u géén afspraak maken. Deze producten kunt u uitsluitend online aanvragen:

Het gemeentehuis van Beek is gesloten op de volgende data:

 • Maandag 1 juni (Pinksteren)

Afspraak maken:

Een afspraak maakt u via onze afsprakenmodule, waar u kunt zien wanneer voor welk product u een afspraak kunt maken, of telefonisch: 046 – 43 89 222. Nadat u een afspraak heeft gemaakt ontvangt u per e-mail een bevestiging indien u uw e-mailadres invult.

Wij vragen u om alleen naar het gemeentehuis te komen als dit strikt noodzakelijk is.

Digitaal aanvragen producten en diensten

De gemeente Beek biedt veel producten en diensten digitaal aan. Wij willen u vragen om zoveel mogelijk van deze mogelijkheid gebruik te maken.

Leges thuisbezorgen reisdocumenten aangepast

De gemeente Beek heeft per direct de leges voor het thuisbezorgen van reisdocumenten verlaagd van €14,52 naar €5,-. Deze tijdelijke verlaging van leges geldt tót 1 juni a.s. óf zo veel langer als de door de overheid genomen maatregelen rondom het coronavirus duren.

Wijkteams gemeente Beek

De wijkteams houden tot en met 19 mei 2020 geen spreekuren. Dit geldt ook voor het inloopspreekuur op het gemeentehuis. Er vinden tevens geen huisbezoeken plaats, tenzij dit niet anders kan.

 • Heeft u een vraag over maatschappelijke ondersteuning? Bel: 06-50002531. Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 13.00 uur. E-mail: wmo@gemeentebeek.nl.
 • Heeft u een vraag over jeugdhulp? Bel: 06-50002532. Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 13.00 uur. E-mail: jeugd@gemeentebeek.nl.
 • Heeft u een vraag voor maatschappelijk of sociaal werk van Partners in Welzijn? Bel: 046-4575700. Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Overige afdelingen gemeente Beek

In het gemeentehuis wordt gewerkt met een minimale bezetting. Onze medewerkers werken zoveel mogelijk thuis, maar zijn wel bereikbaar via telefoon, skype of e-mail. Wij proberen u zo goed mogelijk van dienst te blijven. U krijgt persoonlijk bericht als u een geplande afspraak heeft en hierin iets voor u wijzigt.

Bezoek verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in ouderenzorg

Verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg zijn gesloten voor bezoekers en anderen die niet noodzakelijk zijn voor de basiszorg. Deze maatregel duurt vooralsnog tot en met 19 mei 2020 en is bedoeld om kwetsbare ouderen beter te beschermen tegen het coronavirus.

Aanlooppunt politie

Momenteel is het aanlooppunt van de politie in het gemeentehuis gesloten als gevolg van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Het aanlooppunt blijft ook na de coronacrisis gesloten.
In overleg met het basisteam Westelijke Mijnstreek is besloten om na de coronacrisis de wijkbus wekelijks vaker in te gaan zetten om inwoners dichtbij huis te helpen met raad en daad.

Contact

Wilt u nu contact met uw wijkagent? Dat kan. Bel 0900-8844 of bezoek de website www.politie.nl/mijnbuurt.nl. Via de website bereikt u uw wijkagent door een contactformulier in te vullen.

Spoed?

Bel direct 112.

Sportlandgoed De Haamen, gemeentelijke gymzalen en overige sportaccommodaties

Alle sportfaciliteiten en horeca van stichting De Haamen zijn voorlopig gesloten. De sluiting geldt voor Sportlandgoed De Haamen (sporthallen, zwembad en buitenaccommodaties) en de gemeentelijke gymzalen. Ook alle overige sportaccommodaties in Beek zijn tot nader order gesloten.

NB! Wij willen kinderen en hun ouders er met klem op wijzen dat het niet is toegestaan om op de buitenaccommodaties van De Haamen te spelen. Onze BOA's sturen kinderen hier weg.  

Afvalinzameling

RWM doet er alles aan om uw afval in te zamelen, u van dienst te zijn op de milieuparken en de straten schoon te houden. Actuele informatie over wijzigingen in de dienstverlening van RWM vindt u op www.rwm.nl. Of download de RWM-app. Via de app ontvangt u automatisch bericht wanneer er  specifiek voor u iets wijzigt in het ophalen van uw afval.

Ondernemers

De coronacrisis treft ondernemers hard. Op nationaal, regionaal en lokaal niveau worden diverse verzachtende maatregelen genomen om ondernemers die in zwaar weer geraken te ondersteunen. 

Gemeente Beek verlengt inningstermijn bouwleges voor ondernemers

Met ingang van 1 april 2020 verlengt de gemeente Beek de inningstermijn op bouwleges voor ondernemers van dertig naar negentig dagen. Deze regeling geldt vooralsnog tot 30 juni 2020.   

Gemeente Beek doet dringend beroep op vastgoedeigenaren 

Het gemeentebestuur van Beek doet een dringend beroep op vastgoedeigenaren om ondernemers die hun rekeningen niet meer kunnen betalen een helpende hand toe te steken. Het bestuur roept zowel pandeigenaren als ondernemers op om in goed overleg tot maatwerkafspraken te komen. 

BsGW schort incasso’s en invorderingsactiviteiten voor ondernemers op

BsGW schort tot 30 juni 2020 alle automatische incasso's voor ondernemers op. Daarnaast worden tot die tijd geen invorderingsactiviteiten bij ondernemers uitgevoerd. Dit geldt voor alle lokale lasten die de BsGW voor de deelnemende gemeenten en het Waterschap Limburg heft en int. Aanvullend, ook in lijn met het verzoek van MKB-Nederland, zal BsGW over deze uitgestelde betalingen geen rente heffen.

Meer informatie leest u op de website van BsgW

Financiële steun voor ondernemers en zelfstandigen (ZZP’ers)

Het kabinet heeft dinsdag 17 maart besloten om vanwege het coronavirus economische maatregelen te nemen. Eén van de maatregelen is tijdelijke financiële steun voor ondernemers en zelfstandigen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten.

Deze financiële regeling is sinds maandag 23 maart beschikbaar en wordt uitgevoerd door de gemeente Maastricht. Om in aanmerking te komen voor financiële steun moet uw bedrijf aantoonbaar financiële schade lijden onder de coronacrisis.

Vraag financiële steun aan met DigiD.

Heeft u aanvullende vragen over deze tijdelijke steunmaatregel, bel dan naar: 043 350 60 46.

Overige maatregelen voor ondernemers

Op de website van de Kamer van Koophandel zijn alle overige maatregelen voor zzp’ers en mkb’ers te raadplegen. U vindt daar tevens meer informatie over deze regelingen, welke voorwaarden er gelden en hoe u deze kunt aanvragen.

Vragen en antwoorden voor ondernemers

Heeft u ondernemersvragen? Neem dan contact op met het KVK-Coronaloket. Staat uw vraag er niet tussen, bel dan naar het Kamer van Koophandel Adviesteam: 0800-2117. Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek (werk en inkomen)

Het Participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek doet er alles aan om de dienstverlening aan mensen met een uitkering of de begeleiding naar werk te garanderen.

 • De balie van Sociale Zaken aan Rijksweg-Zuid in Sittard blijft open.
 • Persoonlijk geplande afspraken worden vanuit de gemeente omgezet naar telefonische afspraken.
 • Mocht persoonlijk contact bij dringende situaties nodig zijn dan bellen we vooraf of u geen gezondheidsklachten heeft.
 • Uiteraard zetten wij zelf ook geen medewerkers met gezondheidsklachten in. 
 • Groepstrainingen worden omgezet in individuele coaching.
 • Doordat de dienstverlening vanuit Werk veelal telefonisch of per mail plaatsvindt, is per 16 maart de locatie op de Millenerweg 4A te Sittard gesloten en daarmee ook de praktijkdiagnose gesloten.
 • De productiewerkzaamheden bij het Participatiebedrijf (lees Vixia) gaan door maar wel met aangescherpte regels en aangepaste werktijden (en uiteraard met inachtneming van de landelijke richtlijnen). 
 • Er vinden voorlopig geen huisbezoeken plaats tenzij dit niet anders kan.

Regionaal Bureau Leerplicht en Jongerenloket

In navolging van de adviezen en beschikbare informatie van de rijksoverheid en het RIVM is het Regionaal Bureau Leerplicht en het Jongerenloket tot nader bericht gesloten. Wel zijn zij voor alle vragen rondom de dienstverlening op iedere werkdag bereikbaar van 08.30 tot 16.30 uur op nummer 14046.

Noodopvang voor kinderen van 0 t/m 12 jaar

Er is noodopvang georganiseerd voor kinderen van 0 t/m 12 jaar van ouders die een cruciaal beroep hebben of in vitale processen werken. Kinderen die thuis onveilig zijn of zich in een kwetsbare situatie bevinden, kunnen ook gebruik maken van opvangvoorzieningen. Klik hier voor meer informatie.

Wat kunt u doen om verspreiding te voorkomen?

Wij doen een dringend beroep op u om alle maatregelen die zijn afgekondigd tegen verspreiding van het coronavirus op te volgen. De meest actuele informatie over deze maatregelen leest u op: www.rijksoverheid.nl/coronavirus.

Meest gestelde vragen en antwoorden over het coronavirus

De veiligheidsregio Zuid-Limburg houdt op haar website een lijst bij met meest gestelde vragen en antwoorden over het coronavirus.

Meer informatie: