Van 25 november tot en met 30 december a.s. exposeren deelnemers van de activiteiten van Stichting Zinnebeelden hun kunstwerken in het gemeentehuis van Beek.

Stichting Zinnebeelden is een stichting die zich richt op kunst van mensen die gebruik maken van de GGZ van Zuyderland in een van de moeilijkste periodes van hun leven of hiervan herstellende zijn.

De stichting biedt mensen de gelegenheid om door woord en beeld te laten zien dat creativiteit een onderdeel is van het zichtbaar, tastbaar en toonbaar maken van hun ontdekkingsreis naar herstel.

De stichting hoopt, door exposities en presentaties, iedereen kennis te laten maken van deze individuele ontdekkingsreizen, maar beoogt vooral dat dit alles een destigmatiserend effect heeft ten aanzien van oordelen en vooroordelen die de maatschappij heeft over mensen die (vaak tijdelijk) ondersteund worden door de psychiatrie.

Het werk dat door deze mensen gemaakt wordt, heeft in de kunstwereld de naam ‘Outsider Art‘ gekregen. Outsider Art is een verzamelnaam voor authentieke kunstwerken, gemaakt door mensen met bijzonder artistieke talenten die luisteren naar de stem in zichzelf.

Zij kijken niet naar wat anderen al hebben gemaakt, volgen geen kunstopleiding en in sommige gevallen verblijven zij in een instelling. Ze ontplooien hun creativiteit buiten de kaders en buiten het zicht van het reguliere kunstcircuit.

Bij deze kunstwerken passen dan ook geen grote theorieën of grote verhalen. Ze getuigen van een leven dat, met momenten, anders verloopt dan dat van de meesten van ons. Het zijn zogenaamde ‘vensters’ die ons een blik gunnen in het hoofd en de ziel van mensen die door de maatschappij vaak als ‘vreemd’ worden aanzien. Het is een blik in een wereld ‘zonder grenzen’.

Het werk van ‘outsiders’ is niet onder één noemer te vatten. Bij deze artiesten zitten zowel verhalenvertellers als ook kunstenaars. Vanuit hun diepste intentie en aanvoelen zetten zij hun beleving en ervaring trefzeker, overtuigend en altijd zonder aarzeling neer.

Opening

De expositie wordt op vrijdag 25 november om 20.00 uur geopend door wethouder Van Es. Deze opening is voor iedereen vrij toegankelijk.

De expositie is verder te bezichtigen tijdens kantooruren op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur, op woensdag van 14.00 tot 19.00 uur.