Gemeentehuis alleen op afspraak bezoeken

In verband met de coronamaatregelen kunt u de Publieksbalie van het gemeentehuis uitsluitend op afspraak bezoeken. Er is geen vrije inloop. Het dragen van een mondkapje is verplicht in alle openbaar toegankelijke ruimtes van het gemeentehuis.

Maak dus eerst een afspraak 

Dit kan telefonisch: 046 – 43 89 222 of digitaal via onze afsprakenmodule, waar u kunt zien wanneer voor welk product u een afspraak kunt maken. Indien u uw e-mailadres invult, ontvangt u per e-mail een bevestiging nadat u een afspraak heeft gemaakt.

Voor de producten Aangifte verhuizing, Uittreksel BRP en Uittreksel burgerlijke stand kunt u géén afspraak maken. Deze producten kunt u uitsluitend online aanvragen:

Digitaal aanvragen producten en diensten

De gemeente Beek biedt veel producten en diensten digitaal aan. Wij willen u vragen om zoveel mogelijk van deze mogelijkheid gebruik te maken.

Leges thuisbezorgen reisdocumenten aangepast

De gemeente Beek heeft per direct de leges voor het thuisbezorgen van reisdocumenten verlaagd van €14,52 naar €5,-. Deze tijdelijke verlaging van leges geldt tót 1 juni a.s. óf zo veel langer als de door de overheid genomen maatregelen rondom het coronavirus duren.

Wijkteams gemeente Beek

De wijkteams houden tot nader bericht geen spreekuren. Dit geldt ook voor het inloopspreekuur op het gemeentehuis. Er vinden in principe geen huisbezoeken plaats. Als een digitaal of telefonisch gesprek mogelijk is, heeft dat de voorkeur. Indien noodzakelijk zal een afspraak op het gemeentehuis plaatsvinden. Wanneer het niet anders kan zal een huisbezoek plaatsvinden met inachtneming van de RIVM maatregelen zoals 1,5 meter afstand en beschermingsmiddelen zoals handschoenen en een mondkapje. Ook zal aan de aanwezigen bij het huisbezoek of afspraak in het gemeentehuis worden gevraagd naar eventuele Corona gerelateerde klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid. Indien één van de aanwezigen klachten heeft, gaat de afspraak niet door. Vanzelfsprekend kunnen bij een huisbezoek of afspraak in het gemeentehuis een beperkt aantal mensen aanwezig zijn.

 • Heeft u een vraag over maatschappelijke ondersteuning? Bel: 06-50002531. Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 13.00 uur. E-mail: wmo@gemeentebeek.nl.
 • Heeft u een vraag over jeugdhulp? Bel: 06-50002532. Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 13.00 uur. E-mail: jeugd@gemeentebeek.nl.
 • Heeft u een vraag voor maatschappelijk of sociaal werk van Partners in Welzijn? Bel: 046-4575700. Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Overige afdelingen gemeente Beek

In het gemeentehuis wordt gewerkt met een minimale bezetting. Onze medewerkers werken zoveel mogelijk thuis, maar zijn wel bereikbaar via telefoon, videobellen of e-mail. Wij proberen u zo goed mogelijk van dienst te blijven. U krijgt persoonlijk bericht als u een geplande afspraak heeft en hierin iets voor u wijzigt.

Bezoek verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in ouderenzorg

Actuele informatie over bezoek in verpleeghuizen kunt u vinden op de website van Rijksoverheid.nl.

Aanlooppunt politie / wijkbus

Er is momenteel geen vast aanlooppunt in Beek. Wel zet de politie een wijkbus in om inwoners dichtbij huis te helpen met raad en daad. De locaties en tijdstippen van de bus in de wijk worden kenbaar gemaakt via onder andere de Facebookpagina van de gemeente Beek.

Contact

Wilt u nu contact met uw wijkagent? Dat kan. Bel 0900-8844 of bezoek de website www.politie.nl/mijnbuurt.nl. Via de website bereikt u uw wijkagent door een contactformulier in te vullen.

Spoed?

Bel direct 112.

Sportlandgoed De Haamen, gemeentelijke gymzalen en overige sportaccommodaties

Kijk voor recente informatie op de website van Sportlandgoed De Haamen.  

Afvalinzameling

RWM doet er alles aan om uw afval in te zamelen, u van dienst te zijn op de milieuparken en de straten schoon te houden. Actuele informatie over wijzigingen in de dienstverlening van RWM vindt u op www.rwm.nl. Of download de RWM-app. Via de app ontvangt u automatisch bericht wanneer er  specifiek voor u iets wijzigt in het ophalen van uw afval.

Ondernemers

De coronacrisis treft ondernemers hard. Op nationaal, regionaal en lokaal niveau worden diverse verzachtende maatregelen genomen om ondernemers die in zwaar weer geraken te ondersteunen. 

Kijk hier voor alle informatie voor ondernemers.

Participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek (werk en inkomen)

Het Participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek doet er alles aan om de dienstverlening aan mensen met een uitkering of de begeleiding naar werk te garanderen.

 • De balie van Sociale Zaken aan Rijksweg-Zuid in Sittard blijft open.
 • Persoonlijk geplande afspraken worden vanuit de gemeente omgezet naar telefonische afspraken.
 • Mocht persoonlijk contact bij dringende situaties nodig zijn dan bellen we vooraf of u geen gezondheidsklachten heeft.
 • Uiteraard zetten wij zelf ook geen medewerkers met gezondheidsklachten in. 
 • Groepstrainingen worden omgezet in individuele coaching.
 • Doordat de dienstverlening vanuit Werk veelal telefonisch of per mail plaatsvindt, is per 16 maart de locatie op de Millenerweg 4A te Sittard gesloten en daarmee ook de praktijkdiagnose gesloten.
 • De productiewerkzaamheden bij het Participatiebedrijf (lees Vixia) gaan door maar wel met aangescherpte regels en aangepaste werktijden (en uiteraard met inachtneming van de landelijke richtlijnen). 
 • Er vinden voorlopig geen huisbezoeken plaats tenzij dit niet anders kan.

Mantelzorg tijdens avondklok is mogelijk met ingevulde verklaring

De geldende avondklok heeft gevolgen voor mantelzorgers. Woont degene voor wie u zorgt niet bij u in huis? En heeft uw naaste tussen 21:00 en 4:30 uur mantelzorg nodig dat niet op een ander tijdstip mogelijk is? Dan mag u hiervoor op pad.

Het is verplicht om een eigen verklaring avondklok en een identiteitsbewijs mee te nemen. Bij een calamiteit heeft u geen verklaring nodig.

Voor actuele informatie en voor het downloaden van deze eigen verklaring kunt u terecht bij het steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek https://www.steunpuntmantelzorg-wm.nl

Meer informatie over de avondklok: www.rijksoverheid.nl/avondklok.

Noodopvang voor kinderen van 0 t/m 12 jaar

Als gevolg van de aanscherping van de Corona-maatregelen zijn de basisscholen en kinderdagverblijven en BSO in principe gesloten van 16 december 2020 tot en met 17 januari 2021. Op de sluiting geldt een uitzondering voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep en voor kinderen in een kwetsbare positie. De voorzieningen voor gastouderopvang blijven wel formeel open, maar er geldt wel het dringende verzoek aan ouders om alleen gebruik te maken van de opvang als zij een cruciaal beroep uitoefenen of als hun kinderen in een kwetsbare positie zitten.

Gedurende deze periode zal het Rijk wederom ouders tegemoet komen voor de eigen bijdrage kinderopvang (KDV, BSO en gastouderopvang) tot het maximum uurtarief. Ouders worden opgeroepen om de kinderopvang door te betalen.

Voor wie is er noodopvang/opvang kwetsbare kinderen?

De noodopvang en de opvang van kinderen in een kwetsbare positie is beperkt tot de reguliere openingstijden van zowel scholen als kinderopvang (dus geen extra nacht- weekend- of 24 uurs-opvang).

Uitgangspunt is dat de noodopvang / opvang van kinderen in een kwetsbare positie plaatsvindt op de eigen locatie (school of kinderopvang).

De noodopvang is alleen beschikbaar voor de reguliere klanten van de kinderopvang en binnen de reguliere contracturen. Als ouders meer noodopvang willen afnemen dan hun reguliere contracturen, kunnen zij via de reguliere wijze extra opvang aanvragen bij de houder.

Voor kinderen in een kwetsbare positie geldt wel dat als zij hierdoor uitgesloten worden er een passende oplossing gezocht moet worden. De gemeente is coördinerend voor de opvang van kinderen in een kwetsbare positie, hiervoor kunt u contact opnemen met Team Jeugd via tel. 06 50 00 25 32 of jeugd@gemeentebeek.nl.

De lijst met cruciale beroepen is beschikbaar op www.rijksoverheid.nl. Noodopvang is van toepassing wanneer één van beide ouders een cruciaal beroep heeft. 

Chat Veilig Thuis tijdens periode avondklok ook ’s avonds bereikbaar

Vanwege de avondklok is de chat van Veilig Thuis (landelijk) ook ’s avonds bereikbaar. Slachtoffers, omstanders en plegers van huiselijk geweld en kindermishandeling kunnen tot en met 9 februari tijdens werkdagen van 09.00 uur tot 22.00 uur chatten met een medewerker van Veilig Thuis. Het landelijke telefoonnummer 0800-2000 voor advies en meldingen is 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar.

www.veiligthuis.nl

Molen

In verband met de coronamaatregelen is het niet mogelijk om de Hubertusmolen te bezoeken.

Wat kunt u doen om verspreiding te voorkomen?

Wij doen een dringend beroep op u om alle maatregelen die zijn afgekondigd tegen verspreiding van het coronavirus op te volgen. De meest actuele informatie over deze maatregelen leest u op: www.rijksoverheid.nl/coronavirus.

Meest gestelde vragen en antwoorden over het coronavirus

De veiligheidsregio Zuid-Limburg houdt op haar website een lijst bij met meest gestelde vragen en antwoorden over het coronavirus.

Meer informatie: