Update 15 januari 2022

Landelijke (steun)maatregelen

Voor sport, beoefening van kunst en cultuur, contactberoepen, detailhandel en onderwijs in Nederland is vanaf zaterdag 15 januari 2022 weer meer mogelijk. Het kabinet heeft besloten dat winkels, sportclubs, muziekscholen en contactberoepen zoals kappers weer open kunnen. Er geldt ook een aanscherping voor het dragen van een mondkapje. Het snel toenemende en hoge aantal besmettingen met de omikronvariant maakt het noodzakelijk om de sluiting van andere locaties voort te zetten. Op dinsdag 25 januari besluit het kabinet opnieuw of er meer kan.

Corona, en winkelen en boodschappen doen

Het kabinet versoepelt de coronamaatregelen. Vanaf 15 januari zijn de niet-essentiële winkels open van 05.00 tot 17.00 uur. Essentiële winkels blijven open tot 20.00 uur.

Coronaregels tijdens het winkelen en boodschappen doen

 • Het is verplicht een mondkapje te dragen in een winkel. Het advies is om ook op drukke plekken waar u geen 1,5 meter afstand kunt houden een mondkapje te dragen, zoals in een drukke winkelstraat. 
 • Houd u aan de basisregels. Het is verplicht om 1,5 meter afstand tot elkaar te houden.
 • Boodschappen doen en winkelen en doet u zoveel mogelijk alleen.
 • Winkel op rustige momenten.
 • Winkels ontvangen een maximaal aantal bezoekers (maximaal 1 persoon per 5 m2).

Winkels met essentiële diensten

Niet-essentiële winkels zijn open tot 17.00 uur. Bieden deze winkels essentiële diensten, zoals een post- of pakketservice of een bankdienst? Dan mogen deze diensten wel aangeboden worden tot 20.00 uur.

Een deel van de winkel mag dan toegankelijk blijven voor klanten. Uiteraard gelden de basismaatregelen, zoals het dragen van een mondkapje en het houden van 1,5 meter afstand. De rest van de niet- essentiële winkel is na 17.00 uur niet toegankelijk.

Voor winkeliers

 • Voor winkels geldt een bezoekersnorm van maximaal 1 bezoeker per 5 m2.
 • Winkeliers zorgen voor hygiënemaatregelen.

Coronavirus en de horeca

Door de lockdown zijn alle eet- en drinkgelegenheden in ieder geval tot en met dinsdag 25 januari 2022 gesloten. Afhalen en bezorgen mag wel.

Regels voor afhalen en bezorgen

 • Uiteraard moet iedereen zich bij het afhalen houden aan de basisregels. Hou dus 1,5 meter afstand en draag een mondkapje. U heeft geen coronatoegangsbewijs nodig.
 • U kunt alleen afhalen. Ter plekke iets eten of drinken is niet toegestaan. Ook het gebruik van fruitautomaten is niet toegestaan.
 • De reguliere openingstijden gelden voor afhalen en bezorgen.

In een hotel

Voor hotelgasten geldt:

 • U kunt maaltijden afhalen, maar u eet in uw hotelkamer.
 • Roomservice is toegestaan.

Uitzonderingen sluiting horeca

De meeste eet- en drinkgelegenheden zijn dicht. Maar sommige zijn open zoals eet- en drinkgelegenheden:

 • in een uitvaartcentrum of een andere locatie waar een uitvaartplechtigheid is;
 • in zorglocaties voor patiënten en cliënten en hun bezoekers;
 • op een luchthaven na de securitycheck;
 • in locaties voor georganiseerde dagbesteding en opvang voor kwetsbare groepen;
 • op verzorgingsplaatsen voor beroepchauffeurs langs wegen op het hoofdwegennet;
 • voor afhaal van eten en drinken en waarbij het publiek zo kort mogelijk in de locatie verblijft;
 • in een internationale trein;
 • in zeemanshuizen;
 • in standplaatsen voor de verkoop/uitgifte van eten en drinken tot 20:00 uur, zoals een oliebollenkraam.

Corona en contactberoepen

 Het kabinet versoepelt de coronamaatregelen. Per 15 januari mogen alle niet-medische contactberoepen hun deuren openen van 5.00 tot 17.00 uur.

Niet-medische contactberoepen

Alle niet-medische contactberoepen mogen hun deuren openen van 5.00 tot 17.00 uur. Bijvoorbeeld:

 • kappers;
 • massagesalons;
 • schoonheidssalons;
 • sekswerkers.

Dit geldt ook voor dienstverleners die bij u langskomen (ambulante dienstverleners), zoals thuiskappers.

Medische contactberoepen blijven toegestaan

Contactberoepen die zorg verlenen blijven open. Maar:

 • U kunt na 17:00 uur alleen afspraken maken voor handelingen die onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg vallen.
 • Pedicures zijn open, maar mogen na 17:00 uur alleen medisch noodzakelijke behandelingen uitvoeren.

Regels bij contactberoepen

U draagt een mondkapje. Alleen als u een behandelingen aan het gezicht krijgt, hoeft u geen mondkapje op.

Rijlessen blijven toegestaan

Klik hier voor meer informatie.

Dienstverlening die open is op de gewone tijden

Op onderstaande plekken is alleen dienstverlening mogelijk. Andere activiteiten op dezelfde locatie mogen niet.

Commerciële dienstverlening

 • Reisbureaus.
 • Tankstations.
 • Wasserijen.
 • Stomerijen.
 • Zaken die zich richten op zakelijke of financiële dienstverlening. Zoals banken, hypotheekverstrekkers en makelaars.
 • Zaken voor reparaties en onderhoud van producten.
 • Hotels en andere locaties die accommodaties aanbieden. Roomservice op de kamer is mogelijk. Klanten mogen eten afhalen bij de keuken.
 • Zaken die goederen verhuren. Bijvoorbeeld verhuur van apparaten, auto’s, verhuiswagens of boedelbakken.
 • Locaties voor het versturen of ontvangen van brieven en postpakketten.

(Openbaar) vervoer

 • Parkeergarages.
 • Openbaar vervoer en ander bedrijfsmatig personenvervoer.
 • Stations en haltes (niet-essentiële winkels en horeca zijn hier dicht).
 • Locaties (buiten) met vaste ligplaatsen voor vaartuigen. Bijvoorbeeld jachthavens.
 • Fietsenstallingen.
 • Luchthavens. Niet-essentiële winkels zijn voor en na de security check dicht. Horeca is voor de security check alleen open voor afhaal. Na security check is horeca regulier open.

Zorg

 • Apotheken.
 • Zorglocaties (bijvoorbeeld en verzorgingstehuis).
 • Locaties voor dierverzorging en -gezondheid. Bijvoorbeeld dierenartsen, pensions, asiel, maneges, revalidatie- en fysiotherapie voor dieren en trimsalons.
 • Locaties voor contactberoepen ten behoeve van zorg (bijvoorbeeld een fysiotherapeut).

Sportlocaties

 • Sportlocaties (binnen en buiten) voor topsporters.
 • Sportlocaties  (binnen en buiten) voor amateurs.
 • Zwembaden

Locaties open voor cursussen/opleidingen

 • Locaties voor rijlessen, theorie- of praktijkexamens ten behoeve van het besturen van een vervoersmiddel.
 • Locaties voor cursussen en trainingen, theorie- en praktijkexamens. Maar alleen als die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van een beroep.
 • Locaties die worden gebruikt voor geaccrediteerde opleidingen.
 • Locaties voor inburgeringscursussen en inburgeringsexamens.

Overige locaties die open zijn

 • Locaties voor hoorzittingen en administratief beroep.
 • Overheidsgebouwen met een publieksfunctie of een loket.
 • Bibliotheken.
 • Locaties voor georganiseerde dagbesteding en opvang voor kwetsbare groepen.
 • Publieke sanitaire voorzieningen.
 • Locaties voor een huwelijksvoltrekking of locaties voor registratie van een partnerschap.
 • Uitvaartcentra of andere locaties waar een uitvaarplechtigheid is.
 • Locaties voor dienstverlening ten behoeve van uitvaarten.
 • Vaccinatielocaties waar u een vaccinatie haalt tegen COVID-19.
 • Testlocaties waar u zich laat testen op COVID-19.
 • Locaties waar u officiële documenten kunt regelen en alles wat daarbij hoort. Bijvoorbeeld voor een overschrijving van een auto of om pasfoto’s laten maken.
 • Stemlokalen.
 • Kleinschalige speeltuinen en kinderboerderijen in de openlucht, zonder winstoogmerk. Bijvoorbeeld de speeltuin in de wijk.

Kabinet verlengt coronasteun ondernemers

Ondernemers, werkenden en bedrijven blijven te maken hebben met coronamaatregelen. Daarom is vorig jaar het steunpakket voor het gehele eerste kwartaal van 2022 verlengd.

NOW: tegemoetkoming in loonkosten

Met de NOW-regeling kun je personeel doorbetalen tijdens de coronacrisis. Nieuw is dat starters met personeel die een startdatum hebben tussen 1 februari en 30 september 2021 ook een aanvraag kunnen indienen.

Status regeling

NOW5 (7e aanvraagperiode) geldt voor de periode november en december 2021 en kun je aanvragen bij UWV t/m 31 januari 2022. NOW6 (8e aanvraagperiode) geldt voor de periode januari, februari en maart 2022. Het is nog niet bekend wanneer je NOW6 kunt aanvragen.

Doelgroep

Bedrijven die minimaal een omzetverlies van 20% hebben, en ondernemers die gestart zijn tussen 1 februari 2020 en uiterlijk 30 september 2021, kunnen een aanvraag doen. De NOW5 en NOW6 zijn er voor bedrijven die door corona minder of geen werk hebben voor hun personeel. De tegemoetkoming voor de loonkosten kan worden aangevraagd voor vast en flexibel personeel. De regeling geldt voor bedrijven met werknemers die in Nederland sociaal verzekerd zijn. Hoe hoger het omzetverlies, des te hoger de NOW-tegemoetkoming.

NOW 5 (7e aanvraagperiode) kun je aanvragen vanaf 13 december 2021 t/m 31 januari 2022. Je kunt de NOW aanvragen via UWV.

Aanvragen NOW via UWV

Tegemoetkoming vaste lasten (TVL)

De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) is terug. Er zijn twee lopende regelingen: TVL Q4 2021 en TVL Q1 2022. Ondernemers die minimaal 20% omzetverlies verwachten in het vierde kwartaal 2021 kunnen tot 28 januari 2022 (17:00 uur) de aanvraag indienen. Voor omzetverlies in het eerste kwartaal van 2022 is de TVL regeling verlengd. Alleen geldt hier een minimale omzetverlies van 30%.

Status regeling

Op 21 december 2021 verruimde het kabinet de TVL-regeling met een verlaging van de drempel van omzetverlies van 30% naar 20%. Ondernemers die in Q4 2021 tussen de 20% en 30% omzetverlies leden kunnen nu ook TVL aanvragen. De aanpassing van de regeling moet nog worden goedgekeurd door de Europese Commissie.

TVL Q4 2021:

De TVL Q4 2021 is bedoeld voor alle ondernemers die in het vierde kwartaal van 2021 minimaal 20% omzetverlies verwachten ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020. Ook ondernemers die niet eerder TVL hebben aangevraagd kunnen TVL aanvragen. De aanvraag voor deze regeling moet je voor 28 januari 2022 om 17:00 uur indienen.

TVL Q1 2022

Het kabinet verlengt de TVL met de TVL Q1 2022, vanwege de verlenging van de aangescherpte coronamaatregelen. De TVL Q1 2022 is bedoeld voor alle ondernemers die in het eerste kwartaal van 2022 minimaal 30% omzetverlies verwachten ten opzichte van een periode die nog bekend wordt gemaakt. TVL voor Q1 2022 wordt binnenkort opengesteld.

Inhoud regeling

TVL helpt om vaste kosten te betalen, zoals: huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen. Loonkosten vallen hier buiten hiervoor geldt de NOW-regeling.

TVL dekt 100% van de berekende vaste lasten en is bedoeld voor alle bedrijven in Nederland.

Aanvragen

U kunt TVL voor Q4 2021 vanaf maandag 20 december (8.00 uur) aanvragen via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Voor TVL Q1 2022 is de openingsdatum nog niet bekend.

Bbz als alternatief voor TOZO

Van 1 oktober 2021 tot 1 april 2022 zijn de voorwaarden voor een Bbz-uitkering tijdelijk soepeler. Deze versie van de Bbz wordt ook wel Bbz-light genoemd. Je kunt nu een aanvraag doen met terugwerkende kracht tot de 1e van de vorige maand. De Bbz-light is bedoeld voor ondernemers met een levensvatbaar bedrijf. Je bedrijf is levensvatbaar als je inkomsten na bijstandsverlening voldoende zijn om je zakelijke- en privélasten te betalen. De Bbz-light vraag je aan bij je woongemeente. Kijk of je in aanmerking komt op www.krijgikbbz.nl. Je kunt tot 1 april 2022 een aanvraag doen.

Belastingmaatregelen

De Belastingdienst heeft een aantal regelingen om de administratieve en financiële lasten voor ondernemers te verlichten.

De eerder per 1 oktober gesloten regeling Betalingsuitstel vanwege corona wordt weer opengesteld en verlengd tot en met 31 januari 2022. De verlenging geldt voor openstaande belastingen waarvan de betaaltermijn op 1 februari 2022 verstrijkt. Heb je nog openstaande belastingschulden dan volgt automatisch verlenging. In andere gevallen kun je voor het 4e kwartaal om uitstel vragen.

De onbelaste vaste reisvergoeding en het fiscaal mogelijk maken van de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen zijn tot 1 januari 2022 verlengd. Voor alle belastingmaatregelen kun je terecht op de pagina Belastingmaatregelen in coronatijd.

Steun evenementen (TRSEC)

Ben je ondernemer in de evenementenbranche? Dan kom je in aanmerking voor de Tijdelijke Regeling Subsidie Evenementen COVID-19 (TRSEC). Deze regeling geldt voor evenementen die gepland staan tussen 1 juli en 31 december 2021 en die door coronamaatregelen niet door konden gaan. Het subsidiepercentage is verhoogd naar 100%. Kijk voor de voorwaarden van de TRSEC bij RVO. Voor bedrijven die buiten de TRSEC vallen, is de Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) in het leven geroepen. Deze regeling wordt momenteel nog uitgewerkt.

Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (IATE)

De Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) is bedoeld voor organisatoren van evenementen die niet in aanmerking komen voor de garantieregeling evenementen (TRSEC). De ATE 2021 vergoedt de gemaakte kosten van evenementen die tussen 10 juli en 31 december 2021 niet zijn doorgegaan, vanwege een evenementenverbod van de Rijksoverheid. Naar verwachting wordt de ATE voor 2021 eind januari 2022 geopend.

Het kabinet heeft op 14 december 2021 de ATE verlengd tot en met 30 september 2022. Er gelden wel andere voorwaarden. De verlenging ligt voor beoordeling bij de Europese Commissie. Je kan je via de website van RVO op de hoogte laten houden.

Financierings- en of kredietregelingen

KKC: Kleine Kredieten Corona Garantieregeling

De KKC is opgetuigd voor bedrijven die moeite hebben aan relatief klein krediet te komen. Doordat de overheid voor een aanzienlijk deel voor de KKC-leningen garant staat, is het risico voor banken en andere financiers om geld uit te lenen kleiner. Krediet krijgen is voor ondernemers daardoor eenvoudiger.

Binnen de KKC-regeling staat de overheid voor 95% garant voor leningen van 10.000 tot 50.000 euro, de rest van het risico ligt bij de financiers. Ondernemers betalen 2% vergoedingspremie aan de staat. Aan de regeling zijn enkele voorwaarden verbonden.

Aanvragen van de KCC-regeling doe je niet zelf. Je kunt een geaccrediteerde (toegelaten) financier (meestal je bank) vragen van de regeling gebruik te maken. Aanvragen kan tot en met 31 december 2021. Meer over de aanvraagprocedure en de voorwaarden lees je hier.

Overbruggingskrediet en uitstel aflossing bestaande leningen

Qredits biedt bestaande ondernemers een corona-overbruggingskrediet van maximaal 25.000 euro, waarmee ondernemers hun vaste lasten kunnen betalen. Het krediet is niet bedoeld voor investeringen. De looptijd is maximaal 4 jaar. De eerste 6 maanden is er geen aflossing. De rente is 2% in het eerste jaar, daarna 5,75%.

Daarnaast biedt Qredits bestaande klanten microkredieten bij het dragen van hun financieringslasten. Bestaande klanten krijgt van Qredits 6 maanden uitstel van aflossing op bestaande leningen.

Kijk voor meer informatie op Qredits.nl.

Overbruggingskrediet voor starters

Ook voor starters is er nu corona-overbruggingskrediet. Voorwaarde om in aanmerking te komen is dat je tussen 1 januari en 30 juni 2020 gestart bent met je onderneming. De lening bedraagt maximaal €35.000. De regeling is opengesteld op 21 mei 2021. Je kunt je aanvraag indienen bij Qredits.

Klik hier voor meer informatie.

BMKB-C: meer en sneller lenen bij banken en alternatieve financiers

Met de BMKB-C kunnen ondernemingen sneller en gemakkelijker meer geld lenen. Dat kan uitbreiding van bestaande financiering zijn, of een nieuw krediet. De regeling is ook toepasbaar op overbruggingskredieten en rekening-courant-kredieten met een looptijd tot 4 jaar.

De regeling richt zich op met bedrijven met een jaaromzet tot 50 miljoen euro of een balanstotaal tot 43 miljoen euro. Sommige bedrijfsgroepen zijn uitgesloten omdat ze eigen regelingen hebben. De regeling loopt tot en met 31 december 2021.

Je kunt een geaccrediteerde financier vragen van de BMKB-C gebruik te maken. Lees meer over de voorwaarden in het artikel over de BMKB-C.

GO-C: coronaregeling staatsgarantie op (middel)grote leningen

Voor grote (mkb-)bedrijven die in de kern gezond zijn en moeite hebben om bankleningen en –garanties te krijgen is er de GO-C. Dat is de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling, verruimd met een coronamodule. Met de verruiming zijn de staatsgaranties verhoogd, waardoor financiers minder risico lopen bij het verstrekken van krediet. Met GO-C kunnen bedrijven die vanwege hun omvang niet voor de BMKB-C in aanmerking komen toch gebruikmaken van een verruimde staatsgarantie.

Met de GO-C module geeft de overheid een 80% garantie op bankleningen en bankgaranties voor grootbedrijven (omzet meer dan 50 miljoen euro) en 90% voor het mkb (omzet tot 50 miljoen euro). Binnen de regeling kunnen leningen tussen 1,5 miljoen en 150 miljoen euro per onderneming worden verstrekt. De looptijd is maximaal 6 jaar. Het GO-garantieplafond is met de GO-C verhoogd naar 10 miljard euro.

De verruiming van de regeling loopt via geaccrediteerde financiers, die de GO-C aanvragen bij uitvoeringsinstantie RVO. Om gebruik te maken van de regeling meld je je bij je bank, die bepaalt of de aanvraag in behandeling wordt genomen. Maximaal 3 weken nadat de bank je aanvraag bij RVO heeft ingediend volgt een reactie van RVO. Daarna besluit de bank of het krediet wordt verstrekt. Financiers kunnen tot en met 31 december 2021 een aanvraag doen bij RVO. Meer informatie vind je op Ondernemersplein: Garantie ondernemingsfinanciering (GO). Kijk ook op de website van RVO.nl. Daar lees je ook meer over de voorwaarden.

Groeifaciliteit (GF): overheidsgarantie op risicodragend vermogen

Groeifaciliteit is bedoeld voor ondernemers die risicodragend vermogen nodig hebben, bijvoorbeeld voor snelle groei, een bedrijfsovername of expansie in het buitenland. Met de Groeifaciliteit krijgt de financier van een onderneming 50% overheidsgarantie op achtergestelde leningen en op aandelen van participatiemaatschappijen. Deze regeling moet ondernemers helpen met het aantrekken van financiering. De Groeifaciliteit loopt door tot 1 juli 2023.

Meer informatie vind je op RVO.

TOA-krediet: corona-doorstartkrediet mkb-bedrijven

Het kabinet stelt 200 miljoen euro beschikbaar voor leningen aan mkb-bedrijven die getroffen zijn door de corona-crisis. Zij kunnen in aanmerking komen voor een lening van maximaal 100.000 euro, onder gunstige voorwaarden.

Het TOA-krediet is bedoeld voor mkb-bedrijven met hoge schulden en geen tot weinig middelen voor een herstart. Je kunt het geld gebruiken voor herstarten, uitbreiden of aanpassen van je bedrijfsactiviteiten.

Het krediet is onderdeel van het Time Out Arrangement (TOA). De belangrijkste voorwaarde is dat je gebruik maakt van de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) en dat je bindende afspraken hebt gemaakt met je schuldeisers. Daarnaast moet je bedrijf in de kern gezond te zijn.

Aanvragen bij Qredits kan van 1 juni 2021 tot en met 31 mei 2024. Meer over het TOA-krediet en de voorwaarden lees je hier.

Overige maatregelen voor ondernemers

Op de website van de Kamer van Koophandel zijn alle overige maatregelen voor zzp’ers en mkb’ers te raadplegen. U vindt daar tevens meer informatie over deze regelingen, welke voorwaarden er gelden en hoe u deze kunt aanvragen.

KvK Corona regelingencheck

Op basis van een paar vragen, krijgt u inzicht in de regelingen die mogelijk op uw bedrijf van toepassing zijn. Het is een snelle check die leidt naar de voor u belangrijkste regelingen. Niet alle regelingen zijn opgenomen en er blijven uitzonderingen.

Doe de regelingencheck

Vragen en antwoorden voor ondernemers

Heeft u ondernemersvragen? Neem dan contact op met het KVK-Coronaloket. Staat uw vraag er niet tussen, bel dan naar het Kamer van Koophandel Adviesteam: 0800-2117. Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

KVK Zwaar weer routewijzer

Zit u in zwaar weer en wilt u weten hoe u daar uit kunt komen? Check waar u staat met de KVK Zwaar weer routewijzer.

Stichting IMK en ONL openen MKB-noodlijn

De coronacrisis vraagt alle lange tijd veel van iedereen, maar met name van ondernemers. De druk op uw financiën, uw personeel en ook op uw persoonlijke situatie is groot. Het voelt soms alsof u schreeuwt om hulp en geen antwoord krijgt, maar tegelijk wel alle ballen de lucht in moet houden.

Uw hart luchten over uw gesloten zaak of een luisterend oor over de druk op je persoonlijke situatie? Bel 088 999 0000 en krijg direct een professional aan de telefoon die er voor u als ondernemer is! IMK en ONL begrijpen als geen ander dat deze periode enorm veel van u vraagt en het perspectief soms ver te zoeken is. IMK en ONL helpen graag bij de problemen waar u tegenaan loopt!

Bel: 088 999 0000

Regionale (steun)maatregelen

Voucherregeling KOERS voor MKB’ers

Met de voucherregeling KOERS, Krachtig Ondernemerschap En Resultaatgerichte Strategie, helpt Economische Samenwerking Zuid-Limburg (ESZL) ondernemers op weg om de bedrijfsstrategie aan te passen aan de veranderende omstandigheden.

Het doel? Groei realiseren en innovatief blijven. Want naast de noodzaak op korte termijn, daagt de coronacrisis u immers ook uit om na te denken over de impact op middellange termijn.

Zie voor meer informatie en het aanvragen van de voucherregeling: de website van ESZL.

Kickstartfonds ondersteunt samenwerkende ondernemers in coronatijd

De coronacrisis heeft grote impact op bedrijven. Ondernemers moeten snel inspelen op de veranderende maatschappij en economie. De in de Economische Samenwerking Zuid-Limburg (ESZL) vertegenwoordigde partijen introduceren daarom het zogenaamde Kickstartfonds: een bijdrage aan initiatieven van samenwerkende bedrijven, die de kansen willen benutten die de veranderingen met zich meebrengen.

Via het Kickstartfonds kunnen samenwerkende ondernemers een bijdrage vragen van €10.000,-. Deze bijdrage is bestemd voor samenwerkende ondernemers in de regio Zuid-Limburg, met concrete initiatieven. Hun initiatieven moeten zich in de laatste fase van (door)ontwikkeling bevinden en/of op het punt van uitvoering staan.  Het Fonds beschikt over een totaalbudget van €100.000,-.

Zie voor meer informatie: de website van ESZL.

Rechtenstudenten Zuyd Hogeschool helpen bedrijven en particulieren bij juridische coronavragen

Studenten van de opleiding HBO-Rechten van Zuyd Hogeschool gaan mkb-bedrijven en particulieren helpen bij hun juridische vragen die (zijn) ontstaan door de coronamaatregelen. Zij kunnen daarvoor terecht bij het Corona Lab van Zuyd. Mede omdat het Covid-19 virus de samenleving hard raakt, is de dienstverlening kosteloos. Bedrijven en particulieren krijgen zo op een laagdrempelige manier ondersteuning bij deze niet alledaagse materie. Tegelijkertijd kunnen rechtenstudenten hun kennis in praktijk brengen onder begeleiding van docenten en professionals. 

Voor mee informatie wordt verwezen naar de website van ZUYD Corona-Lab.

BsGW start invordering weer geleidelijk op

Vanaf juli 2020 start BsGW de inning van belastingen voor ondernemers geleidelijk weer op. In maart maakte BsGW bekend dat ondernemers uitstel van betaling werd verleend op de verzonden belastingaanslagen, door tot 30 juni geen invorderingsacties uit te voeren. Ook de automatische incasso voor ondernemers is in de maanden maart tot en met juni niet uitgevoerd. Hiermee volgde BsGW de landelijke lijn en de bestuurlijke wens van de samenwerkende gemeenten en het waterschap.

Meer informatie via de website van BsGW,

MKB Ondernemersplatform

Op dit platform biedt MKB Limburg informatie, training en ondersteuning om de Corona Crisis zo goed mogelijk door te komen. Kijk op de website van MKB.

Scan Digitale Marketing

Wilt u weten hoe uw onderneming scoort op aspecten als data, digivaardigheden of strategie? En wilt u gratis online advies over hoe u uw onderneming digitaal verder kunt ontwikkelen?

Vul de korte vragenlijst in

Lokale (steun)maatregelen

Inningstermijn bouwleges voor ondernemers weer 30 dagen

Met ingang van 1 juli 2020 geldt weer een inningstermijn van dertig dagen op bouwleges voor ondernemers.

Gemeente Beek doet dringend beroep op vastgoedeigenaren

Het gemeentebestuur van Beek doet een dringend beroep op vastgoedeigenaren om ondernemers die hun rekeningen niet meer kunnen betalen een helpende hand toe te steken. Het bestuur roept zowel pandeigenaren als ondernemers op om in goed overleg tot maatwerkafspraken te komen.