Update 7 september 2021

Corona-effecten Zuid-Limburg

Ruim 1.000 ondernemers namen de moeite de enquête van de 16 Zuid-Limburgse gemeenten in te vullen. Wij zijn u zeer erkentelijk voor het onder de aandacht brengen van de enquête bij uw leden.

Dankzij uw hulp beschikken wij straks over een helder beeld van wat ondernemers in deze crisis nodig hebben en hoe de gemeente en regio daarbij kunnen helpen.

Alle zestien gemeenten ontvangen de resultaten op gemeentelijk niveau. Zij kunnen dan direct ondersteuning bieden aan ondernemers die hulp nodig hebben.

De resultaten van de enquête zijn daarnaast aangeleverd bij onderzoeksbureau ETIL voor een analyse en duiding op regionaal niveau. Op basis van deze analyse schrijven wij het regionale economisch herstelplan voor Zuid-Limburg.

Wij houden u graag op de hoogte van de voortgang.

Stichting IMK en ONL openen MKB-noodlijn

De coronacrisis vraagt alle lange tijd veel van iedereen, maar met name van ondernemers. De druk op uw financiën, uw personeel en ook op uw persoonlijke situatie is groot. Het voelt soms alsof u schreeuwt om hulp en geen antwoord krijgt, maar tegelijk wel alle ballen de lucht in moet houden.

Uw hart luchten over uw gesloten zaak of een luisterend oor over de druk op je persoonlijke situatie? Bel 088 999 0000 en krijg direct een professional aan de telefoon die er voor u als ondernemer is! IMK en ONL begrijpen als geen ander dat deze periode enorm veel van u vraagt en het perspectief soms ver te zoeken is. IMK en ONL helpen graag bij de problemen waar u tegenaan loopt!

Bel: 088 999 0000

Landelijke (steun)maatregelen

Vanaf 26 juni 2021 (stap 4 van het openingsplan) gelden de volgende regels. 

Regels voor winkeliers

 • U zorgt ervoor dat u en uw klanten 1,5 meter afstand kunnen houden tot elkaar.
 • De bezoekersnorm voor winkels is 1 bezoeker per 5 m2. Het personeel telt hier niet bij mee;
 • Winkels treffen hygiënemaatregelen op locatie. Zoals het beschikbaar stellen van desinfecterende handgel en gelegenheid om handen te wassen;
 • De verkeersstromen van het publiek moeten goed gescheiden blijven.

Meer informatie

Horeca

Steeds meer mensen zijn gevaccineerd. Een verdere stijging van de vaccinatiegraad is nodig om de huidige coronamaatregelen, waaronder de maatregelen voor de horeca, te versoepelen. Daarom zijn de huidige maatregelen verlengd tot en met 19 september 2021. 

Voorwaarden openstelling horeca:

 • Een vaste zitplek is verplicht. Dit mag ook een zitplek aan de bar zijn.
 • Bezoekers houden 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Voor horeca buiten geldt dat met kuchschermen 1,5 meter afstand houden niet verplicht is.
 • De horecagelegenheid is verplicht om bezoekers te vragen zich te registreren en vooraf een gezondheidscheck te doen.
 • Zelfbediening is toegestaan.
 • In alle eet-en drinkgelegenheden mag 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand gebruikt worden. Dit geldt binnen en buiten.  
 • Entertainment is niet toegestaan. Optredens en beeldschermen zijn niet toegestaan, en er mag geen harde muziek gedraaid worden.
 • Horecagelegenheden hebben beperkte openingstijden. Zij mogen open van 06:00 tot 00:00 uur.
 • Afhalen is mogelijk. Dit geldt ook voor de coffeeshops.

Blijf de basisregels volgen tegen verspreiding van het coronavirus. Mensen kunnen elkaar nog steeds besmetten. Ook na vaccinatie. Blijf handen wassen en afstand houden. Bij klachten: blijf thuis en laat u snel testen. En zorg voor voldoende frisse lucht. Zo geeft u corona geen kans.

Gesloten locaties

Dansgelegenheden, zoals nachtclubs en discotheken, zijn gesloten.

Meer informatie

Einde steunpakketten voor banen en economie 

Het kabinet stopt per 1 oktober met de generieke steunmaatregelen die de afgelopen anderhalf jaar de Nederlandse economie zoveel mogelijk door de coronacrisis hebben geholpen. Dit betekent dat de regelingen NOW, TVL, Tozo, TONK en diverse fiscale maatregelen vanaf die datum niet meer worden verlengd. De beperkende maatregelen zijn grotendeels opgeheven, de economie draait weer volop en de werkloosheid is laag. Doorgaan met de steun zou het economisch herstel in de weg zitten. Een aantal specifieke ondersteunende maatregelen blijft van kracht in het vierde kwartaal van 2021. Net als de aanvullende maatregelen gericht op omscholing en aanpassingsvermogen van de economie. Het kabinet is bezig met een regeling voor de nachthoreca die naar verwachting ook na 1 oktober nog verplicht gesloten is. 

Meer informatie 

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)

Eind september 2021 stoppen veel financiële regelingen waaronder ook de NOW. Met de NOW-regeling kun je (je) personeel doorbetalen tijdens de coronacrisis. De regeling biedt een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die door de coronacrisis structureel minder omzet hebben. Hoe hoger het omzetverlies, des te hoger de tegemoetkoming. Het doel van de regeling is om zoveel mogelijk banen en inkomens te behouden. De NOW 3 loopt door tot 30 september 2021 en is ingedeeld in 4 subsidieblokken van 3 maanden.* Het UWV voert de regeling uit.

NOW 3.4, over het 3e kwartaal 2021, kun je aanvragen vanaf 26 juli tot en met 30 september 2021. De referentiemaand is februari 2021. Na goedkeuring van de aanvraag ontvang je een voorschot van maximaal 80% van de loonsom in 3 termijnen.

Aanvragen NOW via het UWV

Definitieve berekening NOW 

Werkgevers die gebruik hebben gemaakt van één of meerdere NOW aanvraagperio-des, moeten zelf de definitieve berekening hiervan aanvragen. Deze definitieve bere-kening moet voor iedere NOW-periode apart worden aangevraagd.

Meer informatie 

Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) helpt mkb-bedrijven en zzp'ers bij het betalen van een deel van hun vaste lasten, exclusief loonkosten. Met de regeling kun je onder meer huur, abonnementen en verzekeringen betalen. Voor de evenementenbranche, de reisbranche, de land- en tuinbouw en de detailhandel zijn aanvullende modules binnen de TVL opgenomen.

Of je in aanmerking komt, hangt onder meer af van je SBI-code. Je vindt de SBI-code waarvoor je TVL aanvraagt in de adviestool TVL bij RVO.nl. Wijzigen van je SBI-code in het KVK Handelsregister heeft geen invloed op je aanvraag TVL.

De TVL loopt tot en met 30 september 2021 en is opgedeeld in 4 periodes van 3 maanden. Bedrijven die aan de voorwaarden van de TVL voldoen, moeten voor iedere periode een nieuwe aanvraag doen bij uitvoerder RVO.nl.

Aanvraagproces

De TVL 1, TVL Q4 2020 en TVL Q1 2021-regelingen zijn inmiddels gesloten en kun je niet meer aanvragen. De TVL-regeling geldt tot en met 30 september 2021.

 • TVL Q1 2021: liep van 1 januari tot en met 31 maart 2021. Deze kun je niet meer aanvragen.
 • TVL Q2 2021: loopt van 1 april tot en met 30 juni 2021. Aanvragen kan tot 20 augustus 2021, 17.00 uur.
 • TVL Q3 2021: loopt van 1 juli tot en met 30 september 2021. De aanvraagperiode voor TVL Q3 2021 loopt van 31 augustus, 08:00 uur tot 26 oktober 2021, 17.00 uur.

Aanvragen TVL

Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)

De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is bedoeld voor huishoudens die door het coronavirus fors minder inkomen hebben en daardoor de vaste woonlasten niet meer kunnen betalen. Denk bijvoorbeeld aan huur- of hypotheeklasten en de kosten voor gas, water en licht. Deze huishoudens kunnen een eenmalige vergoeding krijgen voor die kosten. De TONK is er voor mensen uit alle inkomensgroepen. U kunt de TONK ook aanvragen als u al gebruik maakt van andere coronasteunregelingen. Dit geldt ook voor ondernemers.

U kunt een tegemoetkoming aanvragen voor:

 • Huur- of hypotheeklasten
 • Kosten van gas, water en elektriciteit

De hoogte van de TONK is afhankelijk van de hoogte van het inkomen, het percentage van de woonquote (de verhouding tussen inkomen en woonlasten) en de gezinssamenstelling (alleenstaand of gezin).

Aanvragen 

Inwoners uit Beek kunnen de TONK aanvragen bij Vidar. Bel hiervoor naar 046 4777 272 en informeer naar het aanvraagformulier. U ontvangt het aanvraagformulier met aanvullende informatie vervolgens per post. Aanvragen kan nog tot 1 november 2021.

Is het erg druk? Bel dan 14046 en spreek “Sittard-Geleen” in. Wij noteren dan uw gegevens en nemen alsnog contact met u op.

Financiële steun voor ondernemers en zelfstandigen (ZZP’ers) – TOZO-regeling

Veel ondernemers hebben minder of geen inkomen door het coronavirus. Heeft u te weinig inkomsten door het virus? Dan kunt u een tijdelijke aanvulling op uw inkomen krijgen vanuit de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). De uitkering vult uw inkomen aan tot het sociaal minimum. Ook is er mogelijkheid voor het aanvragen van een lening voor bedrijfskapitaal (tot maximaal € 10.157,- voor Tozo 1, 2, 3, 4 en 5 gezamenlijk).

Voor u gelden deze regels voor Tozo-ondersteuning (Tozo 5):

 • De regeling Tozo 5 loopt van 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021.
 • In de maand juli 2021 kunt u niet met terugwerkende kracht aanvragen.
 • Vanaf 1 augustus 2021 kunt u de uitkering met terugwerkende kracht aanvragen vanaf de vorige maand. Voorbeeld: u vraagt op 1 september 2021 Tozo aan. Dan kunt u de uitkering krijgen vanaf 1 augustus 2021.
 • Het inkomen van uw partner telt mee in de beoordeling van uw aanvraag. Als het inkomen van uw huishouden hoger is dan het sociaal minimum, krijgt u geen Tozo.
 • U hoeft de uitkering niet terug te betalen.
 • U geeft aan voor hoeveel maanden u de uitkering nodig heeft.
 • Krijgt u Tozo en verandert er iets in uw situatie? Geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door via het digitale wijzigingsformulier Tozo. Bijvoorbeeld als uw inkomsten veranderen. De gemeente berekent het bedrag van uw uitkering dan opnieuw. Als u te veel heeft gehad, dan betaalt u dat terug.

Maastricht voert Tozo 5 voor ons uit, net als de eerdere Tozo-regelingen.

Geen vermogenstoets

Het inkomen van uw partner blijft in Tozo 5 meetellen in het bepalen van de hoogte van de ondersteuning in het levensonderhoud. In Tozo 5 is er geen sprake van een vermogenstoets.

Ondersteuning bij oriëntatie toekomst per 1 januari 2021

Het kabinet vindt het belangrijk dat ondernemers zich gaan oriënteren op hun toekomst en ziet dat veel ondernemers hier al over aan het nadenken zijn. Per 1 januari 2021 is een nieuwe fase van de Tozo gestart. In deze fase ondersteunen gemeenten zelfstandig ondernemers waar nodig om zich voor te bereiden op een nieuwe toekomst, hetzij als zelfstandig ondernemer, hetzij als werknemer in loondienst. Qua ondersteuning kunt u denken aan coaching, advies, bij- of omscholing en heroriëntatie. Meer informatie hierover volgt nog.

Uitstel van terugbetaling lening bedrijfskapitaal tot 1 januari 2022

Veel zelfstandig ondernemers kunnen door de voortdurende coronacrisis onvoldoende omzet maken. De terugbetalingsverplichting op de lening bedrijfskapitaal wordt daarom uitgesteld tot 1 januari 2022. Zelfstandigen  die hun lening wel eerder dan 1 januari 2022 terug kunnen betalen, zijn vrij om dat te doen.

Aanvragen TOZO-regeling

Heeft u aanvullende vragen over deze tijdelijke steunmaatregel, bel dan naar: 043 350 60 46.

Lening bedrijfskapitaal voor grensondernemers (Tozo)

Bent u een ondernemer die over de grens woont, in Nederland een bedrijf gevestigd heeft en door de coronacrisis financieel in de problemen komt? Dan kunt u een lening voor uw bedrijfskapitaal aanvragen. U moet dan wel aan de voorwaarden voldoen. Deze financiële steunmaatregel is onderdeel van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Alle ondernemers in Nederland die over de grens wonen, in Nederland hun bedrijf hebben en aanspraak willen maken op een lening voor bedrijfskapitaal, kunnen op deze pagina hun aanvraag indienen.

Aanvragen lening bedrijfskapitaal voor grensondernemers

Heeft u aanvullende vragen over deze tijdelijke steunmaatregel, bel dan naar: 043 350 60 30.

Belastingdienst

De Belastingdienst heeft een flink aantal regelingen om de administratieve en financiële lasten voor ondernemers te verlichten.

Aanvragen van uitstel of verlenging van uitstel is mogelijk tot 1 oktober 2021. Ondernemers die nog niet eerder uitstel of verlenging hebben aangevraagd, kunnen dit alsnog doen. Heeft u al eerder verlenging gekregen? Dan geldt dat nu automatisch tot 1 oktober 2021. De datum waarop u gaat terugbetalen is 1 oktober 2022. U krijgt 60 maanden de tijd om uw belastingschuld terug te betalen. Let op: belastingverplichtin-gen die vanaf 1 oktober 2021 ontstaan, moet u weer voor de aangegeven datum betalen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de aangifte btw voor het 3e kwartaal 2021.

De onbelaste vaste reisvergoeding en het fiscaal mogelijk maken van de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen zijn tot 1 januari 2022 verlengd. Voor alle belasting-maatregelen kunt u terecht op de pagina Belastingmaatregelen in coronatijd

Overige maatregelen voor ondernemers

Op de website van de Kamer van Koophandel zijn alle overige maatregelen voor zzp’ers en mkb’ers te raadplegen. U vindt daar tevens meer informatie over deze regelingen, welke voorwaarden er gelden en hoe u deze kunt aanvragen.

KvK Corona regelingencheck

Op basis van een paar vragen, krijgt u inzicht in de regelingen die mogelijk op uw bedrijf van toepassing zijn. Het is een snelle check die leidt naar de voor u belangrijkste regelingen. Niet alle regelingen zijn opgenomen en er blijven uitzonderingen.

Doe de regelingencheck

Vragen en antwoorden voor ondernemers

Heeft u ondernemersvragen? Neem dan contact op met het KVK-Coronaloket. Staat uw vraag er niet tussen, bel dan naar het Kamer van Koophandel Adviesteam: 0800-2117. Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

KVK Zwaar weer routewijzer

Zit u in zwaar weer en wilt u weten hoe u daar uit kunt komen? Check waar u staat met de KVK Zwaar weer routewijzer.

Regionale (steun)maatregelen

Voucherregeling KOERS voor MKB’ers

Met de voucherregeling KOERS, Krachtig Ondernemerschap En Resultaatgerichte Strategie, helpt Economische Samenwerking Zuid-Limburg (ESZL) ondernemers op weg om de bedrijfsstrategie aan te passen aan de veranderende omstandigheden.

Het doel? Groei realiseren en innovatief blijven. Want naast de noodzaak op korte termijn, daagt de coronacrisis u immers ook uit om na te denken over de impact op middellange termijn.

Zie voor meer informatie en het aanvragen van de voucherregeling: de website van ESZL.

Kickstartfonds ondersteunt samenwerkende ondernemers in coronatijd

De coronacrisis heeft grote impact op bedrijven. Ondernemers moeten snel inspelen op de veranderende maatschappij en economie. De in de Economische Samenwerking Zuid-Limburg (ESZL) vertegenwoordigde partijen introduceren daarom het zogenaamde Kickstartfonds: een bijdrage aan initiatieven van samenwerkende bedrijven, die de kansen willen benutten die de veranderingen met zich meebrengen.

Via het Kickstartfonds kunnen samenwerkende ondernemers een bijdrage vragen van €10.000,-. Deze bijdrage is bestemd voor samenwerkende ondernemers in de regio Zuid-Limburg, met concrete initiatieven. Hun initiatieven moeten zich in de laatste fase van (door)ontwikkeling bevinden en/of op het punt van uitvoering staan.  Het Fonds beschikt over een totaalbudget van €100.000,-.

Zie voor meer informatie: de website van ESZL.

Rechtenstudenten Zuyd Hogeschool helpen bedrijven en particulieren bij juridische coronavragen

Studenten van de opleiding HBO-Rechten van Zuyd Hogeschool gaan mkb-bedrijven en particulieren helpen bij hun juridische vragen die (zijn) ontstaan door de coronamaatregelen. Zij kunnen daarvoor terecht bij het Corona Lab van Zuyd. Mede omdat het Covid-19 virus de samenleving hard raakt, is de dienstverlening kosteloos. Bedrijven en particulieren krijgen zo op een laagdrempelige manier ondersteuning bij deze niet alledaagse materie. Tegelijkertijd kunnen rechtenstudenten hun kennis in praktijk brengen onder begeleiding van docenten en professionals. 

Voor mee informatie wordt verwezen naar de website van ZUYD Corona-Lab.

BsGW start invordering weer geleidelijk op

Vanaf juli 2020 start BsGW de inning van belastingen voor ondernemers geleidelijk weer op. In maart maakte BsGW bekend dat ondernemers uitstel van betaling werd verleend op de verzonden belastingaanslagen, door tot 30 juni geen invorderingsacties uit te voeren. Ook de automatische incasso voor ondernemers is in de maanden maart tot en met juni niet uitgevoerd. Hiermee volgde BsGW de landelijke lijn en de bestuurlijke wens van de samenwerkende gemeenten en het waterschap.

Meer informatie via de website van BsGW,

MKB Ondernemersplatform

Op dit platform biedt MKB Limburg informatie, training en ondersteuning om de Corona Crisis zo goed mogelijk door te komen. Kijk op de website van MKB.

Scan Digitale Marketing

Wilt u weten hoe uw onderneming scoort op aspecten als data, digivaardigheden of strategie? En wilt u gratis online advies over hoe u uw onderneming digitaal verder kunt ontwikkelen?

Vul de korte vragenlijst in

Lokale (steun)maatregelen

Inningstermijn bouwleges voor ondernemers weer 30 dagen

Met ingang van 1 juli 2020 geldt weer een inningstermijn van dertig dagen op bouwleges voor ondernemers.

Gemeente Beek doet dringend beroep op vastgoedeigenaren

Het gemeentebestuur van Beek doet een dringend beroep op vastgoedeigenaren om ondernemers die hun rekeningen niet meer kunnen betalen een helpende hand toe te steken. Het bestuur roept zowel pandeigenaren als ondernemers op om in goed overleg tot maatwerkafspraken te komen.