Update met ingang van 5 juni 2021

Corona-effecten Zuid-Limburg

Ruim 1.000 ondernemers namen de moeite de enquête van de 16 Zuid-Limburgse gemeenten in te vullen. Wij zijn u zeer erkentelijk voor het onder de aandacht brengen van de enquête bij uw leden.

Dankzij uw hulp beschikken wij straks over een helder beeld van wat ondernemers in deze crisis nodig hebben en hoe de gemeente en regio daarbij kunnen helpen.

Alle zestien gemeenten ontvangen de resultaten op gemeentelijk niveau. Zij kunnen dan direct ondersteuning bieden aan ondernemers die hulp nodig hebben.

De resultaten van de enquête zijn daarnaast aangeleverd bij onderzoeksbureau ETIL voor een analyse en duiding op regionaal niveau. Op basis van deze analyse schrijven wij het regionale economisch herstelplan voor Zuid-Limburg.

Wij houden u graag op de hoogte van de voortgang.

Sessies voor ondernemers

Bent u als ondernemer hard getroffen door de maatregelen tegen het Coronavirus? Heeft u vragen over regelingen zoals de Tijdelijke Ondersteuning voor Noodzakelijke Kosten (TONK), schuldhulpverlening of wilt u zich heroriënteren op de (arbeids)markt? Neem dan deel aan de ondernemerssessie van Economische Samenwerking Zuid-Limburg (ESZL). Diverse experts zitten klaar om uw vragen te beantwoorden.

U kunt u ook aanmelden voor een persoonlijk gesprek.

Meld u aan

Stichting IMK en ONL openen MKB-noodlijn

De coronacrisis vraagt alle lange tijd veel van iedereen, maar met name van ondernemers. De druk op uw financiën, uw personeel en ook op uw persoonlijke situatie is groot. Het voelt soms alsof u schreeuwt om hulp en geen antwoord krijgt, maar tegelijk wel alle ballen de lucht in moet houden.

Uw hart luchten over uw gesloten zaak of een luisterend oor over de druk op je persoonlijke situatie? Bel 088 999 0000 en krijg direct een professional aan de telefoon die er voor u als ondernemer is! IMK en ONL begrijpen als geen ander dat deze periode enorm veel van u vraagt en het perspectief soms ver te zoeken is. IMK en ONL helpen graag bij de problemen waar u tegenaan loopt!

Bel: 088 999 0000

Landelijke (steun)maatregelen

Er worden nu snel steeds minder mensen met corona in het ziekenhuis opgenomen. En het aantal mensen dat gevaccineerd wordt, stijgt hard. Daarom heeft het kabinet besloten stap 3 van het openingsplan een paar dagen eerder te zetten. Per zaterdag 5 juni zijn de meeste locaties in ons land open onder voorwaarden. Met coronatoegangsbewijzen kan er voor sommige activiteiten meer, zoals meer bezoekers.

Belangrijk blijft dat we drukte blijven vermijden en ons allemaal aan de basisregels blijven houden, ook als we al gevaccineerd zijn: handen wassen, afstand houden en thuisblijven en testen bij klachten. We werken thuis als dit kan. En we laten ons vaccineren, zodra we aan de beurt zijn. Dan kan er snel steeds meer.

Winkels

Alle winkels gaan weer open volgens hun reguliere openingstijden. Dit betekent dat ook koopavonden weer zijn toegestaan. Ook mogen er meer mensen in een winkel: 1 per 10 vierkante meter.

Meer informatie

Horeca

Eet- en drinkgelegenheden mogen weer open tussen 06.00 uur en 22.00 uur. Een vaste zitplek aan een tafel is verplicht, zitten aan de bar is niet toegestaan. Aan een tafel mogen maximaal 4 mensen zitten. Zij houden 1,5 meter afstand. Dit geldt niet voor  kinderen tot en met 12 jaar of mensen uit hetzelfde huishouden. Er mogen maximaal 50 personen per ruimte zijn, exclusief personeel. Dit geldt ook voor terrassen. In restaurants en eetcafés geldt voor het diner een maximum van 2 shifts per avond per tafel.  Zelfbediening is niet toegestaan. Entertainment zoals liveoptredens of videoschermen voor sportwedstrijden, is ook niet toegestaan. Een reservering, gezondheidscheck en vaste zitplaats zijn verplicht.

Meer informatie

Terrassen buiten

De openingstijden van terrassen buiten worden verruimd. De terrassen mogen open van 06.00 uur tot 22.00 uur. De voorwaarden voor terrassen buiten blijven gelden. Zo mogen er maximaal 50 personen per terras aanwezig zijn.

Meer informatie

Steunpakket banen en economie voortgezet in derde kwartaal 2021

De vooruitzichten voor het economisch herstel na corona zijn positief en het virus lijkt op zijn retour. Toch zijn er nog veel onzekerheden voor werkenden en bedrijven. Sommige ondernemers hebben fors moeten interen op hun reserves. Het kabinet is daarom van plan om het steunpakket voor banen en economie door te trekken in het derde kwartaal van 2021. Ook treft het kabinet extra maatregelen om bedrijven te helpen met hun gegroeide schuldenlast.

Meer informatie

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)

Met de NOW-regeling kun je (je) personeel doorbetalen tijdens de coronacrisis. De regeling biedt een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die door de coronacrisis structureel minder omzet hebben. Hoe hoger het omzetverlies, des te hoger de tegemoetkoming. Het doel van de regeling is om zoveel mogelijk banen en inkomens te behouden. De NOW 3 loopt door tot 30 september 2021 en is ingedeeld in 4 subsidieblokken van 3 maanden.* Het UWV voert de regeling uit.

NOW 3.3 aanvragen kan van 6 mei tot en met 30 juni 2021 voor de maanden april, mei en juni. Na goedkeuring van die aanvraag ontvang je een voorschot van 85% van de loonsom in 3 termijnen.
De NOW-regeling is verlengd tot en met 30 september 2021. De referentiemaand wordt februari 2021

Aanvragen NOW via het UWV

Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)

De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) helpt bedrijven met minimaal 30% omzetverlies bij het betalen van een deel van hun vaste lasten. De tegemoetkoming is minimaal 1.500 euro en maximaal 1.200.000 euro. Voor land- en tuinbouwbedrijven geldt binnen de TVL een aanvullende tegemoetkoming.

De verlengde TVL-regeling is opgedeeld in 4 periodes van 3 maanden. Bedrijven die aan de voorwaarden van de TVL voldoen, moeten voor iedere periode een nieuwe aanvraag doen bij RVO.nl. Je vindt de SBI-code waarvoor je TVL aanvraagt in de adviestool TVL bij RVO. Wijzigen van je SBI-code in het KVK Handelsregister heeft geen invloed op je aanvraag TVL.

Van 1 april tot en met 30 juni 2021 geldt de TVL Q2 2021. Aanvragen kan naar verwachting vanaf de tweede helft van juni 2021.

Voor de land- en tuinbouwbedrijven is een aanvullende regeling getroffen binnen de TVL.

Het subsidiepercentage voor TVL Q2 2021 is 100%.

TVL wordt verlengd tot en met Q3 2021. De voorwaarden blijven hetzelfde als bij TVL Q2 2021. Bedrijven mogen kiezen tussen referentieperiode Q3 2019 of Q3 2020. De maximale subsidie voor grote bedrijven is in Q3 2021 600.000 euro.

Aanvragen TVL

Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)

De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is bedoeld voor mensen die als gevolg van het coronavirus veel minder inkomsten hebben en hun lasten niet meer kunnen betalen. De regeling is ook bedoeld voor ondernemers. TONK is een vergoeding voor noodzakelijke kosten. Denk aan huur, aflossing hypotheek, hypotheekrente, gas, water, licht, etc. Aanvragen kan bij je woongemeente. TONK geldt met terugwerkende kracht van 1 januari 2021 tot en met 30 september 2021. 

Neem voor meer informatie over de voorwaarden contact op met Vidar door te bellen naar 046 4777 272.

Aanvragen 

U vraagt de TONK aan door het aanvraagformulier in te vullen. U kunt het aanvraagformulier aanvragen bij Vidar door te bellen naar 046 4777 272. U ontvangt het aanvraagformulier met aanvullende informatie vervolgens per post. 

Is het erg druk? Bel dan 14046 en spreek “Sittard-Geleen” in. Een medewerker van het klantcontactcentrum noteert dan uw gegevens en een medewerker van team bijzondere bijstand neemt contact met u op.

Financiële steun voor ondernemers en zelfstandigen (ZZP’ers) – TOZO-regeling

Veel ondernemers hebben minder of geen inkomen door het coronavirus. Heeft u te weinig inkomsten door het virus? Dan kunt u een tijdelijke aanvulling op uw inkomen krijgen vanuit de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). De uitkering vult uw inkomen aan tot het sociaal minimum. Ook is er mogelijkheid voor het aanvragen van een lening voor bedrijfskapitaal (tot maximaal € 10.157,- voor Tozo 1, 2, 3 en 4 gezamenlijk). De Tozo loopt tot en met 30 september 2021 (meer informatie volgt).

Voor u gelden deze regels voor Tozo-ondersteuning (Tozo 4):
•    De regeling Tozo 4 loopt van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021.
•    In de maand april 2021 kunt u niet met terugwerkende kracht aanvragen.
•    Vanaf 1 mei 2021 kunt u de uitkering met terugwerkende kracht aanvragen vanaf de vorige maand. Voorbeeld: u vraagt op 15 mei 2021 Tozo aan. Dan kunt u de uitkering krijgen vanaf 1 april 2021.
•    Het inkomen van uw partner telt mee in de beoordeling van uw aanvraag. Als het inkomen van uw huishouden hoger is dan het sociaal minimum, krijgt u geen Tozo. 
•    U hoeft de uitkering niet terug te betalen.
•    U geeft aan voor hoeveel maanden u de uitkering nodig heeft. 
•    Krijgt u Tozo en verandert er iets in uw situatie? Geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door via het digitale wijzigingsformulier Tozo. Bijvoorbeeld als uw inkomsten veranderen. De gemeente berekent het bedrag van uw uitkering dan opnieuw. Als u te veel heeft gehad, dan betaalt u dat terug. 

Maastricht voert Tozo 4 voor ons uit, net als de eerdere Tozo-regelingen.

Geen vermogenstoets

Het inkomen van uw partner blijft in Tozo 4 meetellen in het bepalen van de hoogte van de ondersteuning in het levensonderhoud. In Tozo 4 is er geen sprake van een vermogenstoets.

Ondersteuning bij oriëntatie toekomst per 1 januari 2021

Het kabinet vindt het belangrijk dat ondernemers zich gaan oriënteren op hun toekomst en ziet dat veel ondernemers hier al over aan het nadenken zijn. Per 1 januari 2021 start een volgende fase van de Tozo 3. In deze fase ondersteunen gemeenten zelfstandig ondernemers waar nodig om zich voor te bereiden op een nieuwe toekomst, hetzij als zelfstandig ondernemer, hetzij als werknemer in loondienst. Qua ondersteuning kunt u denken aan coaching, advies, bij- of omscholing en heroriëntatie. Meer informatie hierover volgt nog.

Uitstel van terugbetaling lening bedrijfskapitaal tot 1 juli 2021

Veel zelfstandig ondernemers kunnen door de voortdurende coronacrisis onvoldoende omzet maken. De terugbetalingsverplichting op de lening bedrijfskapitaal wordt daarom tijdelijk voor een half jaar uitgesteld tot 1 juli 2021.  Vanaf 1 januari 2021 tot 1 juli 2021 vindt geen renteopbouw plaats op bestaande en nieuwe leningen. Zelfstandigen die hun lening wel eerder dan 1 juli 2021 terug kunnen betalen, zijn vrij om dat te doen. 

Aanvragen TOZO-regeling

Heeft u aanvullende vragen over deze tijdelijke steunmaatregel, bel dan naar: 043 350 60 46.

Lening bedrijfskapitaal voor grensondernemers (Tozo)

Bent u een ondernemer die over de grens woont, in Nederland een bedrijf gevestigd heeft en door de coronacrisis financieel in de problemen komt? Dan kunt u een lening voor uw bedrijfskapitaal aanvragen. U moet dan wel aan de voorwaarden voldoen.

Aanvragen lening bedrijfskapitaal voor grensondernemers

Heeft u aanvullende vragen over deze tijdelijke steunmaatregel, bel dan naar: 043 350 60 30.

Belastingdienst

Bent u ondernemer en is uw bedrijf in de problemen door de coronacrisis? Dan kunt u met een online formulier bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Hebt u al bijzonder uitstel van betaling? Dan kunt u met hetzelfde formulier een verzoek doen om het te verlengen.

Ondernemers mogen later beginnen en langer doen over het aflossen van de belastingschuld die zij vanwege de coronacrisis hebben opgebouwd. Zij hoeven nu pas vanaf 1 oktober 2022 te starten met betalen en hier is vijf jaar de tijd voor. Dit was drie jaar vanaf 1 oktober 2021. Wel wordt van ondernemers verwacht dat zij vanaf 1 juli 2021 weer gewoon belasting gaan betalen.

Ook de voorwaarden om af te lossen worden verder versoepeld. De invorderingsrente, een prikkel om belastingschulden op tijd te betalen, gaat stapsgewijs naar het oude niveau. Dit betekent dat op 1 januari 2022 het percentage invorderingsrente op 1% in plaats van 4% wordt vastgesteld, en vervolgens stapsgewijs omhoog gaat tot 4% op 1 januari 2024.

Voor meer informatie zie website Belastingdienst.

Overige maatregelen voor ondernemers

Op de website van de Kamer van Koophandel zijn alle overige maatregelen voor zzp’ers en mkb’ers te raadplegen. U vindt daar tevens meer informatie over deze regelingen, welke voorwaarden er gelden en hoe u deze kunt aanvragen.

KvK Corona regelingencheck

Op basis van een paar vragen, krijgt u inzicht in de regelingen die mogelijk op uw bedrijf van toepassing zijn. Het is een snelle check die leidt naar de voor u belangrijkste regelingen. Niet alle regelingen zijn opgenomen en er blijven uitzonderingen.

Doe de regelingencheck

Vragen en antwoorden voor ondernemers

Heeft u ondernemersvragen? Neem dan contact op met het KVK-Coronaloket. Staat uw vraag er niet tussen, bel dan naar het Kamer van Koophandel Adviesteam: 0800-2117. Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

KVK Zwaar weer routewijzer

Zit u in zwaar weer en wilt u weten hoe u daar uit kunt komen? Check waar u staat met de KVK Zwaar weer routewijzer.

Regionale (steun)maatregelen

Voucherregeling KOERS voor MKB’ers

Met de voucherregeling KOERS, Krachtig Ondernemerschap En Resultaatgerichte Strategie, helpt Economische Samenwerking Zuid-Limburg (ESZL) ondernemers op weg om de bedrijfsstrategie aan te passen aan de veranderende omstandigheden.

Het doel? Groei realiseren en innovatief blijven. Want naast de noodzaak op korte termijn, daagt de coronacrisis u immers ook uit om na te denken over de impact op middellange termijn.

Zie voor meer informatie en het aanvragen van de voucherregeling: de website van ESZL.

Kickstartfonds ondersteunt samenwerkende ondernemers in coronatijd

De coronacrisis heeft grote impact op bedrijven. Ondernemers moeten snel inspelen op de veranderende maatschappij en economie. De in de Economische Samenwerking Zuid-Limburg (ESZL) vertegenwoordigde partijen introduceren daarom het zogenaamde Kickstartfonds: een bijdrage aan initiatieven van samenwerkende bedrijven, die de kansen willen benutten die de veranderingen met zich meebrengen.

Via het Kickstartfonds kunnen samenwerkende ondernemers een bijdrage vragen van €10.000,-. Deze bijdrage is bestemd voor samenwerkende ondernemers in de regio Zuid-Limburg, met concrete initiatieven. Hun initiatieven moeten zich in de laatste fase van (door)ontwikkeling bevinden en/of op het punt van uitvoering staan.  Het Fonds beschikt over een totaalbudget van €100.000,-.

Zie voor meer informatie: de website van ESZL.

Rechtenstudenten Zuyd Hogeschool helpen bedrijven en particulieren bij juridische coronavragen

Studenten van de opleiding HBO-Rechten van Zuyd Hogeschool gaan mkb-bedrijven en particulieren helpen bij hun juridische vragen die (zijn) ontstaan door de coronamaatregelen. Zij kunnen daarvoor terecht bij het Corona Lab van Zuyd. Mede omdat het Covid-19 virus de samenleving hard raakt, is de dienstverlening kosteloos. Bedrijven en particulieren krijgen zo op een laagdrempelige manier ondersteuning bij deze niet alledaagse materie. Tegelijkertijd kunnen rechtenstudenten hun kennis in praktijk brengen onder begeleiding van docenten en professionals. 

Voor mee informatie wordt verwezen naar de website van ZUYD Corona-Lab.

BsGW start invordering weer geleidelijk op

Vanaf juli 2020 start BsGW de inning van belastingen voor ondernemers geleidelijk weer op. In maart maakte BsGW bekend dat ondernemers uitstel van betaling werd verleend op de verzonden belastingaanslagen, door tot 30 juni geen invorderingsacties uit te voeren. Ook de automatische incasso voor ondernemers is in de maanden maart tot en met juni niet uitgevoerd. Hiermee volgde BsGW de landelijke lijn en de bestuurlijke wens van de samenwerkende gemeenten en het waterschap.

Meer informatie via de website van BsGW,

MKB Ondernemersplatform

Op dit platform biedt MKB Limburg informatie, training en ondersteuning om de Corona Crisis zo goed mogelijk door te komen. Kijk op de website van MKB.

Scan Digitale Marketing

Wilt u weten hoe uw onderneming scoort op aspecten als data, digivaardigheden of strategie? En wilt u gratis online advies over hoe u uw onderneming digitaal verder kunt ontwikkelen?

Vul de korte vragenlijst in

Lokale (steun)maatregelen

Inningstermijn bouwleges voor ondernemers weer 30 dagen

Met ingang van 1 juli 2020 geldt weer een inningstermijn van dertig dagen op bouwleges voor ondernemers.

Gemeente Beek doet dringend beroep op vastgoedeigenaren

Het gemeentebestuur van Beek doet een dringend beroep op vastgoedeigenaren om ondernemers die hun rekeningen niet meer kunnen betalen een helpende hand toe te steken. Het bestuur roept zowel pandeigenaren als ondernemers op om in goed overleg tot maatwerkafspraken te komen.