Stichting IMK en ONL openen MKB-noodlijn

De coronacrisis vraagt alle lange tijd veel van iedereen, maar met name van ondernemers. De druk op je financiën, je personeel en ook op je persoonlijke situatie is groot. Het voelt soms alsof je schreeuwt om hulp en geen antwoord krijgt, maar tegelijk wel alle ballen de lucht in moet houden.

Je hart luchten over je gesloten zaak of een luisterend oor over de druk op je persoonlijke situatie? Bel 088 999 0000 en krijg direct een professional aan de telefoon die er voor jou als ondernemer is! IMK en ONL begrijpen als geen ander dat deze periode enorm veel van je vraagt en het perspectief soms ver te zoeken is. IMK en ONL helpen graag bij de problemen waar je tegenaan loopt!

Bel: 088 999 0000

Landelijke (steun)maatregelen

De lockdown en de avondklok blijven tenminste tot en met 15 maart van kracht, maar de middelbare scholen en het mbo gaan vanaf 1 maart deels weer open. Daarnaast staat het kabinet vanaf 3 maart onder voorwaarden de volgende verruimingen toe: jongeren tot en met 26 jaar mogen weer samen buiten sporten op sportaccommodaties, contactberoepen mogen weer uitgeoefend worden en de detailhandel mag open voor winkelen op afspraak.

Winkelen op afspraak

Vanaf 3 maart is winkelen op afspraak mogelijk.

 • Winkels mogen maximaal 2 klanten tegelijk in de winkel hebben. Die moeten zich 4 uur van tevoren hebben aangemeld.
 • Een winkel met meerdere verdiepingen mag maximaal 2 klanten per verdieping toelaten.
 • De afspraken zijn voor minimaal tien minuten. Dit is om te voorkomen dat er toch contacten zijn tussen klanten die elkaar snel afwisselen.
 • Daarbij blijven natuurlijk de basisregels gelden zoals de 1,5 meter afstand, hygiënemaatregelen en thuisblijven bij klachten.

Bestellen en afhalen

Er zijn een aantal voorwaarden aan het bestellen en ophalen van producten bij een winkel:

 • Doe vooraf (minimaal 4 uur van te voren) een (online) bestelling bij een winkel of een locatie met een winkelfunctie;
 • U ontvangt een bevestiging met een tijdslot wanneer de bestelling af te halen is.
 • Er zit minimaal een dagdeel (4 uur) tussen het bestellen en afhalen;
 • Afhalen kan alleen binnen het afgesproken tijdslot;
 • De afspraakbevestiging bevat alle praktische informatie over het veilig en vlot afhalen van de bestelling;
 • U gaat alleen naar de winkel en haalt uw bestelling op aan de deur van de winkel;
 • Alleen als u klachtenvrij bent, kunt u de bestelling worden afgehaald;
 • De winkelier zorgt ervoor dat uw bestelling klaar staat;
 • U betaalt thuis vooraf, achteraf of zoveel mogelijk contactloos bij het afhalen.
 • Daarbij blijven natuurlijk ook de andere basisregels gelden zoals de 1,5 meter afstand, hygiënemaatregelen en geen groepsvorming.

Contactberoepen

Alle contactberoepen, met uitzondering van de sekswerkers, zijn met ingang van 3 maart weer toegestaan. Denk aan kappers, masseurs en rij-instructeurs.

 • Zowel dienstverlener als klant dragen een mondkapje.
 • Als aanvullende voorwaarde geldt dat personen hebben gereserveerd en dat een gezondheidscheck plaatsvindt.
 • Het is bij contactberoepen verplicht bezoekers te vragen zich te registreren ten behoeve van bron- en contactonderzoek door de GGD bij een besmetting.
  • Gasten registreren zich op vrijwillige basis. Als een gast zich niet wil registreren is dat geen reden om toegang te weigeren.
  • Gegevens mogen uitsluitend worden gebruikt voor bron- en contactonderzoek.
  • Deze verplichting geldt niet voor beroepen waarvoor de registratieplicht het uitoefenen van het beroep, of de veiligheid of welzijn van betrokkenen in de weg zou staan. Bijvoorbeeld voor zorgverleners, handhavers, opsporingsambtenaren.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)

Met de NOW-regeling kun je personeel doorbetalen tijdens de coronacrisis. De NOW 3.1. is op 27 december 2020 gesloten, aanvragen is niet meer mogelijk. Vanaf 15 februari 2021 tot en met 14 maart 2021 gaat NOW 3.2 open.

De NOW voorziet in een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die als gevolg van de coronacrisis minder omzet hebben. Doel is zoveel mogelijk banen en inkomens te behouden. De NOW 3 heeft andere voorwaarden dan zijn voorganger en loopt door tot 30 juni 2021. NOW 3 is ingedeeld in 3 subsidieblokken van 3 maanden. Het UWV voert de regeling uit.

Aanvragen NOW via het UWV

Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) helpt mkb-bedrijven en zzp'ers bij het betalen van een deel van hun vaste lasten, exclusief loonkosten. Onder meer huur, abonnementen, verzekeringen, worden met de TVL deels gedekt. De TVL regeling loopt tot en met eind juni 2021. De verlengde TVL regeling is opgedeeld in 3 periodes van 3 maanden. Bedrijven die aan de voorwaarden van de TVL voldoen, moeten voor iedere periode een nieuwe aanvraag doen bij RVO.nl.

Voor wie is deze regeling?

In het 1e kwartaal van 2021 kunnen alle bedrijven met minimaal 30% omzetverlies de verlengde TVL-subsidie aanvragen. Het subsidiepercentage is 85%. Er is geen beperking van SBI-codes, krediet- en financiële instellingen en holdings zijn uitgezonderd. Dit betreft de volgende SBI-codes: krediet- en financiële instellingen (SBI 64.1, 64.30.1, 64.30.2, 64.9, 65 of 66). Er zijn voorwaarden voor het ontvangen van TVL van toepassing. Het bedrijf moet bijvoorbeeld vóór 15 maart 2020 zijn opgericht en ingeschreven in het KVK Handelsregister en een fysiek vestigingsadres hebben. Bovendien moet het bedrijf minimaal 1.500 euro aan vaste lasten hebben. Voor ondernemers gestart tussen 30 september 2019 en 30 juni 2020 komt zo snel mogelijk een aparte steunregeling.

Je vindt de SBI-code waarvoor je TVL aanvraagt in de adviestool TVL bij RVO.nl. Wijzigen van je SBI-code in het KVK Handelsregister heeft geen invloed op je aanvraag TVL.

Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD)

Verplicht gesloten non-food detailhandelsbedrijven ontvangen de opslag Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD) bovenop de TVL subsidie in het 1e kwartaal van 2021. Deze subsidie is bedoeld als tegemoetkoming voor de kosten van voorraad die niet meer verkocht kan worden en is belastingvrij. VGD is 21% van het omzetverlies bovenop het bedrag aan TVL, met een maximumvergoeding van €300.000.

Eenmalige Opslag voor Annuleringskosten Reizen

Bedrijven in de reissector ontvangen in het 1e kwartaal van 2021 een extra opslag van 3,4% voor kosten die ze bij annulering niet terug krijgen. Deze opslag wordt 1 keer bij het percentage vaste lasten geteld en komt bovenop de TVL-subsidie, met een maximum van €130.000.

Opslag voor speciale kosten land- en tuinbouw

Land- en tuinbouwbedrijven ontvangen in het 1e en 2e kwartaal 2021 een extra opslag voor speciale kosten om planten en dieren in leven te houden. Deze opslag van 21% wordt bij het percentage vaste lasten geteld en komt bovenop de TVL subsidie, met een maximum van €225.000 voor de gehele coronaperiode in 2021.

Tegemoetkoming Vaste Lasten Evenementenbranche (VLE)

Met de tegemoetkoming Vaste Lasten Evenementenbranche (VLE) ondersteunt het kabinet ondernemers en toeleveranciers in de evenementenbranche in Q4 2020 en Q1 2021. Bedrijven in deze sector ontvangen 33,3% van de TVL-subsidie in de zomer van 2020. De evenementenmodule voor Q4 2020 gaat van 18 februari 2021, 12.00 uur tot 18 maart 2021, 17.00 uur open. De evenementenmodule voor Q1 2021 volgt later.

Aanvragen TVL

Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)

Voor ondernemers die binnen het huidige regelingenpakket net buiten de boot vallen heeft het kabinet de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) ingesteld. De regeling is voor ondernemers die door inkomensterugval niet meer betaald kunnen worden. Het kan gaan om zelfstandigen die veel van hun opdrachten zien verdwijnen, of werknemers die vanwege quarantaine inkomsten mislopen.

Naar verwachting is in maart 2021 hierover meer bekend en wordt dit hier gepubliceerd.

Financiële steun voor ondernemers en zelfstandigen (ZZP’ers) – TOZO-regeling

Net als bij de Tozo 1 en Tozo 2 bestaat Tozo 3 ook uit een tegemoetkoming voor levensonderhoud en een mogelijkheid voor het aanvragen van een lening voor bedrijfskapitaal (tot maximaal € 10.157,- voor Tozo 1, 2 en 3 gezamenlijk). Ondersteuning in uw levensonderhoud kunt u, als u aan de voorwaarden voldoet, toegekend krijgen over de maanden oktober 2020 tot en met maart 2021. U kunt zelf aangeven voor hoeveel maanden u een uitkering wilt aanvragen. Maastricht voert Tozo 3 voor ons uit, net als de eerdere Tozo-regelingen.

Geen vermogenstoets

Het inkomen van uw partner blijft in Tozo 3 meetellen in het bepalen van de hoogte van de ondersteuning in het levensonderhoud. Het was de bedoeling om ook een vermogenstoets toe te voegen, maar het kabinet heeft besloten deze voorlopig niet in te voeren door de aangescherpte coronamaatregelen per 29 september 2020. Per 1 april 2021, in Tozo 4, komt er wel een vermogenstoets.

Ondersteuning bij oriëntatie toekomst per 1 januari 2021

Het kabinet vindt het belangrijk dat ondernemers zich gaan oriënteren op hun toekomst en ziet dat veel ondernemers hier al over aan het nadenken zijn. Per 1 januari 2021 start een volgende fase van de Tozo 3. In deze fase ondersteunen gemeenten zelfstandig ondernemers waar nodig om zich voor te bereiden op een nieuwe toekomst, hetzij als zelfstandig ondernemer, hetzij als werknemer in loondienst. Qua ondersteuning kunt u denken aan coaching, advies, bij- of omscholing en heroriëntatie. Meer informatie hierover volgt nog.

Uitstel van terugbetaling lening bedrijfskapitaal tot 1 juli 2021

Veel zelfstandig ondernemers kunnen door de voortdurende coronacrisis onvoldoende omzet maken. De terugbetalingsverplichting op de lening bedrijfskapitaal wordt daarom tijdelijk voor een half jaar uitgesteld tot 1 juli 2021.  Vanaf 1 januari 2021 tot 1 juli 2021 vindt geen renteopbouw plaats op bestaande en nieuwe leningen. Zelfstandigen die hun lening wel eerder dan 1 juli 2021 terug kunnen betalen, zijn vrij om dat te doen. 

Aanvragen TOZO-regeling

Heeft u aanvullende vragen over deze tijdelijke steunmaatregel, bel dan naar: 043 350 60 46.

Lening bedrijfskapitaal voor grensondernemers (Tozo)

Bent u een ondernemer die over de grens woont, in Nederland een bedrijf gevestigd heeft en door de coronacrisis financieel in de problemen komt? Dan kunt u een lening voor uw bedrijfskapitaal aanvragen. U moet dan wel aan de voorwaarden voldoen.

Aanvragen lening bedrijfskapitaal voor grensondernemers

Heeft u aanvullende vragen over deze tijdelijke steunmaatregel, bel dan naar: 043 350 60 30.

Belastingdienst

Bent u ondernemer en is uw bedrijf in de problemen door de coronacrisis? Dan kunt u met een online formulier bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Hebt u al bijzonder uitstel van betaling? Dan kunt u met hetzelfde formulier een verzoek doen om het te verlengen.

Voor meer informatie zie website Belastingdienst.

Overige maatregelen voor ondernemers

Op de website van de Kamer van Koophandel zijn alle overige maatregelen voor zzp’ers en mkb’ers te raadplegen. U vindt daar tevens meer informatie over deze regelingen, welke voorwaarden er gelden en hoe u deze kunt aanvragen.

KvK Corona regelingencheck

Op basis van een paar vragen, krijgt u inzicht in de regelingen die mogelijk op uw bedrijf van toepassing zijn. Het is een snelle check die leidt naar de voor u belangrijkste regelingen. Niet alle regelingen zijn opgenomen en er blijven uitzonderingen.

Doe de regelingencheck

Vragen en antwoorden voor ondernemers

Heeft u ondernemersvragen? Neem dan contact op met het KVK-Coronaloket. Staat uw vraag er niet tussen, bel dan naar het Kamer van Koophandel Adviesteam: 0800-2117. Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

KVK Zwaar weer routewijzer

Zit je in zwaar weer en wil je weten hoe je daar uit kunt komen? Check waar je staat met de KVK Zwaar weer routewijzer.

Regionale (steun)maatregelen

Voucherregeling KOERS voor MKB’ers

Met de voucherregeling KOERS, Krachtig Ondernemerschap En Resultaatgerichte Strategie, helpt Economische Samenwerking Zuid-Limburg (ESZL) ondernemers op weg om de bedrijfsstrategie aan te passen aan de veranderende omstandigheden.

Het doel? Groei realiseren en innovatief blijven. Want naast de noodzaak op korte termijn, daagt de coronacrisis u immers ook uit om na te denken over de impact op middellange termijn.

Zie voor meer informatie en het aanvragen van de voucherregeling: de website van ESZL.

Kickstartfonds ondersteunt samenwerkende ondernemers in coronatijd

De coronacrisis heeft grote impact op bedrijven. Ondernemers moeten snel inspelen op de veranderende maatschappij en economie. De in de Economische Samenwerking Zuid-Limburg (ESZL) vertegenwoordigde partijen introduceren daarom het zogenaamde Kickstartfonds: een bijdrage aan initiatieven van samenwerkende bedrijven, die de kansen willen benutten die de veranderingen met zich meebrengen.

Via het Kickstartfonds kunnen samenwerkende ondernemers een bijdrage vragen van €10.000,-. Deze bijdrage is bestemd voor samenwerkende ondernemers in de regio Zuid-Limburg, met concrete initiatieven. Hun initiatieven moeten zich in de laatste fase van (door)ontwikkeling bevinden en/of op het punt van uitvoering staan.  Het Fonds beschikt over een totaalbudget van €100.000,-.

Zie voor meer informatie: de website van ESZL.

Rechtenstudenten Zuyd Hogeschool helpen bedrijven en particulieren bij juridische coronavragen

Studenten van de opleiding HBO-Rechten van Zuyd Hogeschool gaan mkb-bedrijven en particulieren helpen bij hun juridische vragen die (zijn) ontstaan door de coronamaatregelen. Zij kunnen daarvoor terecht bij het Corona Lab van Zuyd. Mede omdat het Covid-19 virus de samenleving hard raakt, is de dienstverlening kosteloos. Bedrijven en particulieren krijgen zo op een laagdrempelige manier ondersteuning bij deze niet alledaagse materie. Tegelijkertijd kunnen rechtenstudenten hun kennis in praktijk brengen onder begeleiding van docenten en professionals. 

Voor mee informatie wordt verwezen naar de website van ZUYD Corona-Lab.

BsGW start invordering weer geleidelijk op

Vanaf juli 2020 start BsGW de inning van belastingen voor ondernemers geleidelijk weer op. In maart maakte BsGW bekend dat ondernemers uitstel van betaling werd verleend op de verzonden belastingaanslagen, door tot 30 juni geen invorderingsacties uit te voeren. Ook de automatische incasso voor ondernemers is in de maanden maart tot en met juni niet uitgevoerd. Hiermee volgde BsGW de landelijke lijn en de bestuurlijke wens van de samenwerkende gemeenten en het waterschap.

Meer informatie via de website van BsGW,

MKB Ondernemersplatform

Op dit platform biedt MKB Limburg informatie, training en ondersteuning om de Corona Crisis zo goed mogelijk door te komen. Kijk op de website van MKB.

Scan Digitale Marketing

Wilt u weten hoe uw onderneming scoort op aspecten als data, digivaardigheden of strategie? En wilt u gratis online advies over hoe u uw onderneming digitaal verder kunt ontwikkelen?

Vul de korte vragenlijst in

Lokale (steun)maatregelen

Inningstermijn bouwleges voor ondernemers weer 30 dagen

Met ingang van 1 juli 2020 geldt weer een inningstermijn van dertig dagen op bouwleges voor ondernemers.

Gemeente Beek doet dringend beroep op vastgoedeigenaren

Het gemeentebestuur van Beek doet een dringend beroep op vastgoedeigenaren om ondernemers die hun rekeningen niet meer kunnen betalen een helpende hand toe te steken. Het bestuur roept zowel pandeigenaren als ondernemers op om in goed overleg tot maatwerkafspraken te komen.