Update 7 maart 2022

Landelijke (steun)maatregelen

Nederland is weer open. We zijn beter tegen het virus bestand, door vaccinaties en boosterprikken en de opgebouwde immuniteit. Daarom zijn er nog maar enkele coronamaatregelen. Maar het virus is er nog steeds. Daarom moeten we blijven opletten en elkaar helpen zodat we elkaar niet besmetten. Dus het blijft voor iedereen wel verstandig om zich nog steeds aan de adviezen te houden die de verspreiding van het coronavirus beperken.

Corona, en winkelen en boodschappen doen

Er zijn sinds 25 februari 2022 geen extra coronaregels voor winkelen en contactberoepen meer. Houd u aan de adviezen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. 1,5 meter afstand houden is niet verplicht, maar nog steeds een veilige afstand.

Advies: draag een mondkapje op drukke plekken

Het advies blijft om op drukke plekken, waar het moeilijk is om afstand te houden,  een mondkapje te dragen. Zoals in drukke winkelstraten of op drukke markten.

Advies: vermijd drukke plekken met een kwetsbare gezondheid

Voor mensen met een kwetsbare gezondheid is het advies om drukke plekken te vermijden. Doe bij bijvoorbeeld boodschappen in de ochtend of doordeweeks en winkel op rustige momenten.

Advies voor winkeliers:

Advies voor beheerders is om hygiënemaatregelen te blijven treffen op locatie. Zoals het beschikbaar stellen van desinfecterende handgel.

Coronavirus en de horeca

Alle eet- en drinkgelegenheden mogen open volgens hun normale openingstijden. 1,5 meter afstand houden is niet meer verplicht, maar nog steeds een veilige afstand.

Regels in de horeca

Per 25 februari geldt voor horeca:

  • toegestaan tijdens reguliere tijden
  • geen coronatoegangsbewijs
  • vaste zitplaats niet verplicht
  • 1,5 meter afstand niet verplicht
  • mondkapje niet verplicht.

Regels voor grote horecalocaties

Voor locaties binnen met meer dan 500 bezoekers die niet zitten moet u Testen voor Toegang (1G).

Corona en contactberoepen

Alle mensen met contactberoepen, zoals kappers en masseurs, mogen hun diensten aanbieden. Er zijn geen extra coronaregels meer. Houd u aan de  adviezen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. 1,5 meter afstand houden is niet verplicht, maar nog steeds een veilige afstand.

Corona-steunpakket voor banen en economie stopt per tweede kwartaal 2022

In het perspectief van de corona-ontwikkelingen gaat Nederland open en kunnen ondernemers weer aan de slag. Daarom stopt het kabinet per het tweede kwartaal (per 1 april 2022) met het coronasteunpakket. Ondernemers kunnen dan geen gebruik meer maken van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en het generieke uitstel van belastingbetalingen. Er komt ook een einde aan de tijdelijk vereenvoudigde uitvoering van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz), het reguliere Bbz wordt weer zonder wijzigingen uitgevoerd.

NOW: tegemoetkoming in loonkosten

Met de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) wil de overheid zoveel mogelijk werkgelegenheid behouden tijdens de coronacrisis. Werkgevers die structureel omzetverlies hebben, kunnen met de NOW een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen.

Status regeling

NOW 6(externe link) (8e aanvraagperiode) vergoedt een deel van de loonkosten van 1 januari 2022 tot en met 31 maart 2022. Van 14 februari 2022 tot 13 april 2022 kunt u via UWV een aanvraag voor deze periode indienen en de voorwaarden(externe link) bekijken.

Aanvragen NOW via UWV(externe link)

Tegemoetkoming vaste lasten (TVL)

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) helpt mkb-bedrijven en zzp'ers bij het betalen van een deel van hun vaste lasten, exclusief loonkosten. De regeling geldt voor ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis met minimaal 30% omzetverlies in Q1 2022 (TVL Q1 2022(externe link)). Met de regeling kunt u onder meer huur, abonnementen en verzekeringen betalen. Hoeveel subsidie(externe link) u ontvangt hangt af van de branche waarin u werkzaam bent en het omzetverlies.

De voorwaarden(externe link) voor TVL Q1 2022 vindt u op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Aanvragen dient u tot en met 31 maart 2022 (17:00 uur) in via RVO.nl(externe link).

Bbz-light 

De Bbz-light (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) is bedoeld voor ondernemers met een levensvatbaar bedrijf die tijdelijk weinig inkomsten hebben. Uw bedrijf is levensvatbaar als uw inkomsten na bijstandsverlening voldoende zijn om uw zakelijke- en privélasten te betalen.

Van 1 oktober 2021 tot 1 april 2022 zijn de voorwaarden voor een Bbz-uitkering tijdelijk soepeler(externe link). U kunt een aanvraag doen met terugwerkende kracht tot de 1e van de vorige maand. De Bbz-light vraagt u aan bij uw woongemeente. Kijk of u in aanmerking komt op www.krijgikbbz.nl(externe link). U kunt tot 1 april 2022 een aanvraag doen. Om in aanmerking te komen moet u in Nederland wonen of in een Nederlandse gemeente ingeschreven staan.

Belastingmaatregelen

De Belastingdienst heeft een aantal regelingen om de administratieve en financiële lasten voor ondernemers te verlichten.

De eerder per 1 oktober gesloten regeling Betalingsuitstel vanwege corona wordt weer opengesteld en verlengd tot en met 31 januari 2022. De verlenging geldt voor openstaande belastingen waarvan de betaaltermijn op 1 februari 2022 verstrijkt. Heeft u nog openstaande belastingschulden dan volgt automatisch verlenging. In andere gevallen kunt u voor het 4e kwartaal om uitstel vragen.

De onbelaste vaste reisvergoeding en het fiscaal mogelijk maken van de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen zijn tot 1 januari 2022 verlengd. Voor alle belastingmaatregelen kunt u terecht op de pagina Belastingmaatregelen in coronatijd(externe link).

Overige maatregelen voor ondernemers

Op de website van de Kamer van Koophandel(externe link) zijn alle overige maatregelen voor zzp’ers en mkb’ers te raadplegen. U vindt daar tevens meer informatie over deze regelingen, welke voorwaarden er gelden en hoe u deze kunt aanvragen.

KvK Corona regelingencheck

Op basis van een paar vragen, krijgt u inzicht in de regelingen die mogelijk op uw bedrijf van toepassing zijn. Het is een snelle check die leidt naar de voor u belangrijkste regelingen. Niet alle regelingen zijn opgenomen en er blijven uitzonderingen.

Doe de regelingencheck(externe link)

Vragen en antwoorden voor ondernemers

Heeft u ondernemersvragen? Neem dan contact op met het KVK-Coronaloket(externe link). Staat uw vraag er niet tussen, bel dan naar het Kamer van Koophandel Adviesteam: 0800-2117. Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

KVK Zwaar weer routewijzer

Zit u in zwaar weer en wilt u weten hoe u daar uit kunt komen? Check waar u staat met de KVK Zwaar weer routewijzer(externe link).

Stichting IMK en ONL openen MKB-noodlijn

De coronacrisis vraagt alle lange tijd veel van iedereen, maar met name van ondernemers. De druk op uw financiën, uw personeel en ook op uw persoonlijke situatie is groot. Het voelt soms alsof u schreeuwt om hulp en geen antwoord krijgt, maar tegelijk wel alle ballen de lucht in moet houden.

Uw hart luchten over uw gesloten zaak of een luisterend oor over de druk op je persoonlijke situatie? Bel 088 999 0000 en krijg direct een professional aan de telefoon die er voor u als ondernemer is! IMK en ONL begrijpen als geen ander dat deze periode enorm veel van u vraagt en het perspectief soms ver te zoeken is. IMK en ONL helpen graag bij de problemen waar u tegenaan loopt!

Bel: 088 999 0000

Regionale (steun)maatregelen

Voucherregeling KOERS voor MKB’ers

Met de voucherregeling KOERS, Krachtig Ondernemerschap En Resultaatgerichte Strategie, helpt Economische Samenwerking Zuid-Limburg (ESZL) ondernemers op weg om de bedrijfsstrategie aan te passen aan de veranderende omstandigheden.

Het doel? Groei realiseren en innovatief blijven. Want naast de noodzaak op korte termijn, daagt de coronacrisis u immers ook uit om na te denken over de impact op middellange termijn.

Zie voor meer informatie en het aanvragen van de voucherregeling: de website van ESZL(externe link).

Kickstartfonds ondersteunt samenwerkende ondernemers in coronatijd

De coronacrisis heeft grote impact op bedrijven. Ondernemers moeten snel inspelen op de veranderende maatschappij en economie. De in de Economische Samenwerking Zuid-Limburg (ESZL) vertegenwoordigde partijen introduceren daarom het zogenaamde Kickstartfonds: een bijdrage aan initiatieven van samenwerkende bedrijven, die de kansen willen benutten die de veranderingen met zich meebrengen.

Via het Kickstartfonds kunnen samenwerkende ondernemers een bijdrage vragen van €10.000,-. Deze bijdrage is bestemd voor samenwerkende ondernemers in de regio Zuid-Limburg, met concrete initiatieven. Hun initiatieven moeten zich in de laatste fase van (door)ontwikkeling bevinden en/of op het punt van uitvoering staan.  Het Fonds beschikt over een totaalbudget van €100.000,-.

Zie voor meer informatie: de website van ESZL(externe link).

Rechtenstudenten Zuyd Hogeschool helpen bedrijven en particulieren bij juridische coronavragen

Studenten van de opleiding HBO-Rechten van Zuyd Hogeschool gaan mkb-bedrijven en particulieren helpen bij hun juridische vragen die (zijn) ontstaan door de coronamaatregelen. Zij kunnen daarvoor terecht bij het Corona Lab van Zuyd. Mede omdat het Covid-19 virus de samenleving hard raakt, is de dienstverlening kosteloos. Bedrijven en particulieren krijgen zo op een laagdrempelige manier ondersteuning bij deze niet alledaagse materie. Tegelijkertijd kunnen rechtenstudenten hun kennis in praktijk brengen onder begeleiding van docenten en professionals. 

Voor mee informatie wordt verwezen naar de website van ZUYD Corona-Lab(externe link).

BsGW start invordering weer geleidelijk op

Vanaf juli 2020 start BsGW de inning van belastingen voor ondernemers geleidelijk weer op. In maart maakte BsGW bekend dat ondernemers uitstel van betaling werd verleend op de verzonden belastingaanslagen, door tot 30 juni geen invorderingsacties uit te voeren. Ook de automatische incasso voor ondernemers is in de maanden maart tot en met juni niet uitgevoerd. Hiermee volgde BsGW de landelijke lijn en de bestuurlijke wens van de samenwerkende gemeenten en het waterschap.

Meer informatie via de website van BsGW(externe link),

MKB Ondernemersplatform

Op dit platform biedt MKB Limburg informatie, training en ondersteuning om de Corona Crisis zo goed mogelijk door te komen. Kijk op de website van MKB(externe link).

Scan Digitale Marketing

Wilt u weten hoe uw onderneming scoort op aspecten als data, digivaardigheden of strategie? En wilt u gratis online advies over hoe u uw onderneming digitaal verder kunt ontwikkelen?

Vul de korte vragenlijst in(externe link)

Lokale (steun)maatregelen

Inningstermijn bouwleges voor ondernemers weer 30 dagen

Met ingang van 1 juli 2020 geldt weer een inningstermijn van dertig dagen op bouwleges voor ondernemers.

Gemeente Beek doet dringend beroep op vastgoedeigenaren

Het gemeentebestuur van Beek doet een dringend beroep op vastgoedeigenaren om ondernemers die hun rekeningen niet meer kunnen betalen een helpende hand toe te steken. Het bestuur roept zowel pandeigenaren als ondernemers op om in goed overleg tot maatwerkafspraken te komen.