Wat is het?

In het gemeentelijke bestemmingsplan is aangegeven wat de bestemming van de verschillende locaties in de gemeente is. Gebieden en locaties die geen bouwbestemming (bouwblok) hebben kunnen niet worden bebouwd. U kunt de gemeente verzoeken om een bouwblok in het bestemmingsplan aan te geven om op deze wijze alsnog toestemming tot bouwen te krijgen.

Hoe werkt het?

Een bouwblok in een bestemmingsplan is een vastgelegde ruimtelijke eenheid, waarbinnen de bebouwing ten behoeve van een bestemming moet worden geconcentreerd. Een verzoek om een bouwblok kent een vergelijkbare procedure als een bestemmingsplanwijziging. Meer informatie hierover vindt u bij het product: bestemmingsplan, wijzigen.

Wat heb ik nodig?

U kunt een conceptaanvraag indienen om een zekere mate van duidelijkheid over de haalbaarheid van uw plan te krijgen en of er medewerking aan het bouwplan kan worden verleend. Het inschakelen van een architect of bouwkundig tekenaar is in deze fase nog niet noodzakelijk.

Bij een conceptaanvraag dient u minimaal de volgende gegevens te overleggen:

  • formulier conceptaanvraag;
  • bouwplan met situatieschets en plattegronden inclusief maatvoering;
  • reden van uw verzoek;
  • duidelijke vraagstelling;
  • andere zaken die de vraag toelichten zoals tekeningen, foto's enz;
  • eventueel een bedrjifsplan (bij bedrijfsactiviteiten).

De gemeente kan aanvullende vragen stellen om een concreet beeld van uw voornemens te krijgen. Op basis daarvan wordt de aanvraag beoordeeld.

Aanvullende informatie

Overleg in alle gevallen vooraf met de contactpersoon van de gemeente. Deze kan u precies vertellen of uw verzoek, bedenking of bezwaar zinvol is en op welke wijze u dit het best kunt doen.