Pagina opties

Groter
A A

Beleidsmedewerker Bouw- en Woningtoezicht / Technisch Toezicht

Ondernemend Beek, dat is de gemeente Beek!

Ondernemend in de zin van een bedrijvige en economisch krachtige gemeente maar ook in bredere zin ondernemend. Beek staat open voor nieuwe ideeën, open voor (maatschappelijk) ondernemerschap, open naar bewoners, open naar de regio, open naar elkaar. Dat zijn de ingrediënten voor een veelzijdige en vitale gemeente en gemeentelijke organisatie.

Beek is trots op haar eigen identiteit, haar autonomie en haar hoge voorzieningenniveau. Beek werkt continue aan het optimaliseren van haar dienstverlening.

Om dit te kunnen realiseren werkt Beek resultaatgericht, en heeft ze goede arbeidsvoorwaarden, ruime opleidingsmogelijkheden en faciliteiten om flexibel te werken. Voor medewerkers biedt dit kansen voor persoonlijke ontwikkeling en een goede balans van werk en privé. WiI jij aan de slag in Beek? Reageer dan op onderstaande vacature.

De gemeente Beek bestaat uit een eenhoofdige directie (de gemeentesecretaris). Deze wordt ondersteund door de Directiesecretaris. De organisatie kent drie afdelingen: Ruimte, Samenleving en Bestuurs- en Managementondersteuning.

De afdeling Ruimte is een afdeling die tot taak heeft uitvoering te geven aan alle taken en de gemeentelijke ambities op het gebied van de fysieke ruimte met als doel een aantrekkelijke woon- werk- en leefomgeving en een goed vestigingsklimaat voor bedrijven.

De afdeling Ruimte is opgebouwd uit diverse disciplines die gezien hun taakverwantschap verder kunnen worden onderverdeeld in vier taakvelden: (1) Ruimtelijke Ordening, (2) Bouw- en woningtoezicht, (3) Economische zaken en (4) Beheer openbare ruimte.

Voor de afdeling Ruimte zijn wij op zoek naar een:

BELEIDSMEDEWERKER BOUW- EN WONINGTOEZICHT / TECHNISCH TOEZICHT

(0,8 fte)

Wat houdt de functie in?

 • Je beoordeelt preventief en repressief constructies en bouwmaterialen, je controleert constructietekeningen en -berekeningen op veiligheid en bruikbaarheid, en voert in dit kader overleggen met betrokken instanties;
 • Je houdt toezicht tijdens en na de bouw op basis van verleende vergunningen, je controleert periodiek op de naleving van bouwregelgeving en vergunningsvoorwaarden en doet in dit kader aanschrijvingen;
 • Je beoordeelt enkel- en meervoudige Wabo-aanvragen voor o.a. de activiteiten bouwen, wijzigen monument, handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, uitvoeren van een werk en brandveilig gebruik;
 • Je verricht preventief en repressief controle/toezicht op evenementen;
 • Je geeft bouwtechnisch advies bij gemeentelijke projecten;
 • Je zorgt voor de uitvoering en draagt bij aan de ontwikkeling van (operationele) kaders en beleid op het gebied van bouw- en woningtoezicht;
 • Je beoordeelt sloop- en asbestmeldingen;
 • Je voert de coördinatie alsook preventief en repressief toezicht uit van het verwijderen van asbest;
 • Je voert de coördinatie van het Wabo-overleg uit, verder ben je het eerste aanspreekpunt rondom mijnbouwproblematiek en je bent vervanger van het secretariaat van de welstandscommissie;
 • Je verstrekt informatie aan derden over bouwregelgeving en beleid;
 • Je kan ingezet worden tijdens en na calamiteiten op het gebied van asbest en constructieve veiligheid;
 • Je verricht overige binnen de afdeling voorkomende werkzaamheden.

Wat vragen wij van jou?

 • HBO opleidingsniveau;
 • Richting: Bouwkunde, civiele techniek;
 • 2 (relevante) ervaringsjaren;
 • Aanvullende opleiding: post HBO/U constructieve veiligheid, ambtenaar BWT II, asbestdeskundige SC 570, Eurocode 0-1-2-3-5-6-7, externe veiligheid en brandveiligheid;
 • Basiskennis actuele normen en rekenmodellen/computerprogrammatuur;
 • Diepgaande kennis onderlinge samenhang van wetsvoorschriften, normen, Asbestverwijderingsbesluit en Bouwbesluit;
 • In geval van calamiteiten en evenementen incidenteel inzetbaar in de avonduren en de weekenden;
 • Kan 1ste medewerker en/of coördinator zijn van een specifiek taakveld;
 • Hoge tot een behoorlijke mate van verantwoordelijkheid (incl. afbreukrisico);
 • Competenties: communiceren, plannen en organiseren, kwaliteitsbewustzijn, klant- en service gerichtheid, resultaatgerichtheid / realisatie van doelen, omgevingsbewustzijn, verzamelen van informatie, samenwerken, flexibiliteit.

Wat bieden wij jou?

 • Een structurele functie, waarbij het eerste jaar wordt aangegaan bij wijze van proef. Na een jaar functioneren zal op basis van de personeelsbeoordeling worden bezien of deze kan worden omgezet naar een aanstelling voor onbepaalde tijd;
 • Salaris afhankelijk van opleiding en werkervaring: aanloopschaal 9 tussen € 2.591 - € 3.805, functionele schaal 10 tussen € 2.795 - € 4.225, uitloopschaal 11 tussen € 3.348 - € 4.859 bruto per maand (o.b.v. fulltime aanstelling, parttime naar rato);
 • Een 28,8-urige werkweek, eventueel aangevuld met gedeeltelijke ADV (30,4 uur per week) of volledige ADV (32 uur per week);
 • Goede arbeidsvoorwaarden, waaronder het Individueel Keuze Budget;
 • Ruime mogelijkheden voor opleiding en ontwikkeling;
 • Flexibele werktijden.

De gemeente Beek hanteert generieke functieprofielen. Op deze functie is het generieke functieprofiel van toepassing voor de Beleids-/uitvoerend medewerker B. Voor meer informatie over het generieke functieprofiel, de generieke taken, de functiekarakteristiek, de gevraagde competenties en de resultaatgebieden wordt verwezen naar 'Te downloaden documenten' onderaan deze pagina.

Wil je solliciteren?

Een psychologische test kan deel uitmaken van de selectieprocedure. Inlichtingen over deze functie kunnen ingewonnen worden bij Paul de Jonge, Directiesecretaris (tel. 046 - 43 89 290).

Belangstellenden worden uitgenodigd hun sollicitatie vóór 20 mei a.s. inclusief CV (in Word of PDF-formaat) digitaal te richten aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Beek, via e-mail: vacature2@gemeentebeek.nl.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 28 mei a.s..

Indien je geen automatische ontvangstbevestiging ontvangt, word je verzocht contact op te nemen met Linda Rössel, senior beleidsmedewerker P&O (tel. 046-43 89 283).

Acquisitie n.a.v. deze van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.