Pagina opties

Groter
A A

Samenstelling college

Het college van Burgemeester en Wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. De belangrijkste taak van het college van B&W is de voorbereiding en de uitvoering van de besluiten van de gemeenteraad. De gemeenteraad controleert de uitvoering door het college. Daarnaast voert het college zelfstandig allerlei landelijke en provinciale wetten en regelingen uit, zoals het afgeven van vergunningen en het verlenen van bijstand.

De verschillende taakgebieden zijn verdeeld over de leden van het college, zodat ieder collegelid een aantal onderwerpen in zijn ‘portefeuille’ heeft. Het hele college is samen verantwoordelijk voor de besluiten die worden genomen.

Wilt u per e-mail contact opnemen met de collegeleden, dan kan dit via info@gemeentebeek.nl. Wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met het bestuurssecretariaat van de gemeente Beek: 046 - 4389222.

Christine van Basten-Boddin

van Basten-Boddin
Naam Christine van Basten-Boddin
FunctieBurgemeester
Taken

Portefeuille Veiligheid, Economie en Communicatie

 • Politie
 • Brandweer
 • Crisis-en Rampenbestrijding
 • Handhaving
 • Communicatie en media
 • Economie
 • Luchthaven inclusief gebiedsontwikkeling
 • Toerisme
 • Evenementen en markten
 • Bestuurlijke samenwerking

Nevenfuncties

Thijs van Es

van Es
Naam Thijs van Es
FunctieWethouder
Taken

Portefeuille Sociaal domein, Arbeidsmarktbeleid en Welzijn

 • Loco-burgemeester
 • Integraal Sociaal Domein
 • Arbeidsmarktbeleid
 • Onderwijs
 • Kunst en Cultuur
 • Welzijn
 • Inclusie
 • Gezondheidszorg
 • Jeugd- en jongerenbeleid
 • Ouderenbeleid
 • Muziekonderwijs
 • Bibliotheekwerk
 • Kinderopvang
 • Subsidiebeleid
 • Vrijwilligers en verenigingen

Nevenfuncties

Politieke partijBurger Belangen Beek - Nieuwe Democraten Beek

Ralph Diederen

Diederen
Naam Ralph Diederen
FunctieWethouder
Taken

Portefeuille Financiën, Sport en Wonen

 • Financiën
 • Belastingen
 • Treasury
 • Sport
 • Stadsvernieuwing en Wonen
 • Ruimtelijke Ordening
 • Bouw- en woningtoezicht
 • Monumentenzorg
 • Grondbeleid / bedrijventerreinen
 • Woonleningen
 • Public Affairs

Nevenfuncties

Politieke partijChristen Democratisch Appèl

Hub Schoenmakers

Schoenmakers
Naam Hub Schoenmakers
FunctieWethouder
Taken

Portefeuille Klimaat, Openbare ruimte en Verkeer

 • Klimaatbeleid
 • Coördinatie Omgevingswet
 • Milieu
 • Beheer openbare ruimte
 • Verkeer, bereikbaarheid en mobiliteit
 • Demografische ontwikkeling
 • Afvalbeleid
 • Plattelands- en landschapsontwikkeling

Nevenfuncties

Politieke partijBurger Belangen Beek - Nieuwe Democraten Beek

Hub Hodzelmans

Hodzelmans
Naam Hub Hodzelmans
FunctieWethouder
Taken

Portefeuille Burger!Kracht, Grote projecten en Bedrijfsvoering

 • Burger!Kracht
 • Accommodatiebeleid
 • Grote projecten
 • Brede watertaken
 • Dienstverlening en bedrijfsvoering
 • Informatie en Automatisering
 • Facilitaire zaken
 • Personeel en organisatie
 • Privacy

Nevenfuncties

Politieke partijChristen Democratisch Appèl

Ron de Louw

de Louw
Naam Ron de Louw
FunctieGemeentesecretaris / Algemeen Directeur
Taken

Nevenfuncties