Pagina opties

Groter
A A

Raadscommissies

De Raadscommissies adviseren de gemeenteraad over raadsvoorstellen of andere onderwerpen en voeren overleg met het college van burgemeester en wethouders. Hierdoor kan de raad tijdens de gemeenteraadsvergadering betere besluiten nemen.

Een commissie bestaat uit gemeenteraadsleden en burgercommissieleden. Een burgercommissielid is geen raadslid, maar is wel lid van de politieke partij die hij of zij in de commissie vertegenwoordigt. Elke commissie heeft een raadslid als voorzitter en wordt ondersteund door de griffier.

De gemeenteraad van Beek kent drie raadscommissies met specifieke beleidsterreinen: