Pagina opties

Groter
A A

Meldingen openbare ruimte

Voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte is de gemeente voor een belangrijk deel afhankelijk van meldingen van inwoners. U kunt klachten en meldingen betreffende de openbare ruimte digitaal doorgeven aan de gemeente. Uw melding wordt dan de eerstvolgende werkdag in behandeling genomen.

Ook kunt u meldingen telefonisch aan de gemeente doorgeven via 046 - 43 89 222. Ook buiten de openingstijden kunt u meldingen telefonisch doorgeven. Hiervoor werkt de gemeente met een callcenter. De telefonistes geven dringende zaken door. Meldingen of klachten van minder dringende aard worden geregistreerd. De verdere afhandeling vindt dan plaats op de eerstvolgende werkdag.

Wat kunt u zoal melden: gebreken aan wegen, groen en speelterreinen en ongedierte. Bij speelterreinen kan het gaan om klachten over geluidsoverlast, beschadigde speeltoestellen of onveilige situaties. Bij wegen kan het gaan om losliggende stoeptegels, kapot wegdek, defecte verkeerslichten, gladheid in de winter enzovoort. Bij groen kan het gaan om overlast door hondenpoep, beschadigde bloemperken, enzovoort.

Afval

Alle klachten en meldingen over afval kunt u rechtstreeks indienen bij RWM. Dit kan telefonisch via 046 - 21 00 120 via het meldingenformulier.