Pagina opties

Groter
A A

Bezwaar en beroep

Als de gemeente een besluit neemt, wordt ernaar gestreefd om zoveel mogelijk met alle bij het besluit betrokken belangen rekening te houden. De gemeente betrekt belanghebbenden ook zoveel mogelijk bij besluiten.

Toch kan het zijn dat u het als belanghebbende een keer niet eens bent met een besluit. Vaak zijn er dan wettelijke mogelijkheden om bezwaar en beroep aan te tekenen.

De gemeente geeft altijd op een schriftelijk besluit aan hoe en bij welke instantie u bezwaar en beroep kunt aantekenen.

Op de website Officiële bekendmakingen worden veel besluiten gepubliceerd. Op de website overheid.nl vindt u ook de bezwaarschriftenverordening van de gemeente.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente.