Strategische toekomstvisie

Op 10 december 2009 heeft de gemeenteraad de strategische toekomstvisie 2010-2030 vastgesteld. Met de strategische toekomstvisie heeft de gemeente vastgesteld waar ze voor wil staan. Het is daarmee voor een periode van ongeveer 20 jaar de basis voor de beslissingen die in de volle breedte van gemeentelijke activiteiten worden genomen en onmisbaar als afwegingskader voor een samenhangend beleid.

De strategische toekomstvisie geeft ook naar burgers, maatschappelijke instellingen, verenigingen en bedrijven helderheid welke opdrachten de gemeente zichzelf voor de komende periode stelt. Ook voor hen wordt daarmee duidelijkheid gecreëerd over de aanpak van vraagstukken, zodat ook zij daarop hun strategie kunnen afstemmen.

Youtube RSS