Samenstelling en taakverdeling college van B&W

Wilt u per e-mail contact opnemen met de collegeleden, dan kan dt via info@gemeentebeek.nl.

Christine van Basten-Boddin

van Basten-Boddin
Naam Christine van Basten-Boddin
FunctieBurgemeester
Taken

Portefeuille Veiligheid, Economie en Communicatie

 • Politie
 • Brandweer
 • Crisis-en Rampenbestrijding
 • Handhaving
 • Communicatie en media
 • Economische Zaken
 • Luchthaven
 • Toerisme
 • Evenementen
 • Markten
 • Personeel en Organisatie
 • Publieke dienstverlening
 • Bestuurlijke samenwerking
 • Deelnemingen

Nevenfuncties

Thijs van Es

van Es
Naam Thijs van Es
FunctieWethouder
Taken

Portefeuille Sociale zekerheid,  Welzijn en Zorg

 • Loco-Burgemeester
 • Onderwijs
 • Kunst en Cultuur
 • Welzijn
 • Volksgezondheid
 • Sociale zekerheid en Reïntegratie
 • Arbeidsmarktbeleid
 • Jeugd-en Jongerenbeleid
 • Ouderenbeleid
 • Muziekonderwijs
 • Bibliotheekwerk
 • Kinderopvang
 • Subsidiebeleid
 • Vrijwilligers en mantelzorg
 • Maatschappelijke ondersteuning

Nevenfuncties

Politieke partijBurger Belangen Beek - Nieuwe Democraten Beek

Jean Wachelder

Wachelder
Naam Jean Wachelder
FunctieWethouder
Taken

Portefeuille Financiën, Bouwen en Wonen

 • Financiën
 • Belastingen
 • Treasury
 • Volkshuisvesting
 • Ruimtelijke Ordening
 • Woningbouw
 • Bouw-en Woningtoezicht
 • Monumentenzorg en Archeologie
 • Grondbeleid/Bedrijventerreinen
 • Woonleningen

Nevenfuncties

Politieke partijChristen Democratisch Appèl

Hub Schoenmakers

Schoenmakers
Naam Hub Schoenmakers
FunctieWethouder
Taken

Portefeuille Sport, Grote Projecten en Bedrijfsvoering

 • Sport
 • Grote projecten (De Haamen, Oude Pastorie, Keutelbeek, Stationsomgeving en Centrumplan)
 • Demografische ontwikkeling
 • Milieu
 • Afvalbeleid
 • Plattelands-en Landschapsontwikkeling
 • Informatie en Automatisering
 • Facilitaire zaken

Nevenfuncties

Politieke partijBurger Belangen Beek - Nieuwe Democraten Beek

Hub Hodzelmans

Hodzelmans
Naam Hub Hodzelmans
FunctieWethouder
Taken

Portefeuille Kernen, Verkeer en Openbare Ruimte

 • Kernenbeleid
 • Accommodatiebeleid
 • Beheer Openbare Ruimte
 • Verkeer, Bereikbaarheid en Mobiliteit
 • Brede watertaken

Nevenfuncties

Politieke partijChristen Democratisch Appèl

Ron de Louw

de Louw
Naam Ron de Louw
FunctieGemeentesecretaris / Algemeen Directeur
Taken

Nevenfuncties

Youtube RSS