Klachten en bezwaren

Een klacht indienen

Als u niet tevreden bent over gedragingen van gemeentelijke organen of ambtenaren dan kunt u hierover een klacht indienen: Klachten over de gemeente.

Wij vragen u het volgende ook goed te lezen omdat veel mensen een klacht vaak verwarren met:

Een bezwaar

Als u het niet eens bent met een besluit of beschikking van een gemeentelijk bestuursorgaan zoals bijvoorbeeld het niet verlenen van een vergunning, kijkt u dan bij: Bezwaar en beroep.

Een melding

Wilt u een probleem in de openbare ruimte melden zoals losliggende stoeptegels, defecte straatverlichting, niet ophalen van huisvuil enzovoort, kijkt u dan bij: Meldingen openbare ruimte.

Youtube RSS