Gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente en de leden worden eens in de vier jaar gekozen door de stemgerechtigde inwoners van 18 jaar en ouder. De gemeenteraad bepaalt het beleid op hoofdlijnen en de financiële kaders. De raad stelt vast welke doelstellingen gehaald moeten worden en controleert vervolgens of het college deze doelstellingen ook haalt.

De raad is ook volksvertegenwoordiger. Dit houdt in dat de raadsleden zoveel mogelijk in contact staan met de burgers en organisaties om op de hoogte te blijven van wat er leeft in de samenleving. Daarnaast heeft de raad de taak om naar de inwoners terug te koppelen wat er is gedaan met hun mening en leggen zij verantwoording af naar de inwoners over het gevoerde beleid.

De gemeenteraad in Beek bestaat uit 17 raadsleden en is vertegenwoordigd door 5 politieke partijen. De huidige raad is op 21 maart 2018 gekozen en kent de volgende samenstelling: BBB-NDB (5 zetels), CDA (5 zetels), Progressief Beek (4 zetels), VVD (2 zetels) en Senioren Belang Beek (1 zetel).


Foto © Harry Heuts.

Samenstelling gemeenteraad

Te downloaden:

Youtube RSS