Openingstijden

Publieksbalie

De Publieksbalie is het eerste aanspreekpunt voor al uw (aan)vragen. U kunt bij de Publieksbalie bijvoorbeeld terecht voor rijbewijzen, reisdocumenten, uittreksels, maar ook voor vragen over zorg (Wmo), (bouw)vergunningen, Werk en Inkomen, enz. Bij de publieksbalie krijgt u zoveel mogelijk direct antwoord op uw vraag. Mocht dit echter niet mogelijk zijn, dan wordt u in contact gebracht met de juiste persoon.

De Publieksbalie is zonder afspraak geopend op:

  • maandag 9.00 - 12.30 uur
  • dinsdag 9.00 - 12.30 uur
  • woensdag 9.00 - 12.30 uur en 14.00 - 19.00 uur*
  • donderdag 9.00 - 12.30 uur
  • vrijdag 9.00 - 12.30 uur

Voor een aantal producten kunt u ook een afspraak maken.

* Tijdens de avondopenstelling van de publieksbalie op woensdag (17.00 tot 19.00 uur) kan uitsluitend van de volgende diensten gebruik gemaakt worden: aangifte verhuizing, reisdocumenten, rijbewijzen, uittreksels, eigen verklaringen, gehandicaptenparkeerkaart, verklaring omtrent gedrag, aanvraag diftarpas / incontinentie en leerlingenvervoer.

Openingstijden politie-aanlooppunt in gemeentehuis

Telefonische bereikbaarheid

De gemeente is telefonisch elke werkdag van 9.00 tot 17.00 uur te bereiken via tel.nr. 046 - 43 89 222. Ook buiten de openingstijden kunt u meldingen telefonisch doorgeven. Hiervoor werkt de gemeente met een callcenter. De telefonistes geven dringende zaken direct door. Vragen of klachten van minder dringende aard worden geregistreerd. Echter de verdere afhandeling vindt dan plaats op de eerstvolgende werkdag.

Youtube RSS