College van B&W

Het college van B&W vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. De belangrijkste taak van het college van B&W is de voorbereiding en de uitvoering van de besluiten van de gemeenteraad. De gemeenteraad controleert de uitvoering door het college. Daarnaast voert het college zelfstandig allerlei landelijke en provinciale wetten en regelingen uit, zoals het afgeven van vergunningen en het verlenen van bijstand.

De verschillende taakgebieden zijn verdeeld over de leden van het college, zodat ieder collegelid een aantal zaken in zijn ‘portefeuille’ heeft. Het gehele college is echter gezamenlijk verantwoordelijk voor de besluiten die worden genomen.

De wethouders worden door de gemeenteraad benoemd, maar zijn geen lid van de raad.

De burgemeester wordt benoemd door de Kroon (ministerraad en de Koning) en is voorzitter van het college en van de gemeenteraad. De burgemeester is lid van het college en heeft daarnaast nog een aantal zelfstandige taken en verantwoordelijkheden, o.a. op het gebied van openbare orde en veiligheid.

De gemeentesecretaris is het hoofd van de gemeentelijke organisatie en de belangrijkste adviseur van het college.

Youtube RSS