Thema publicaties

 • Speciale bijlage maart 2018

  Te downloaden:

 • Veiligheidskrant oktober 2017

  Te downloaden:

 • Samen voor elkaar - Inspirerende vrijwilligersverhalen

  Te downloaden:

 • Samen voor elkaar - over de veranderingen in de zorg en ondersteuning

  In november 2014 is er in de Nuutsbaeker een speciale bijlage verschenen over de veranderingen in de zorg en ondersteuning vanaf 1 januari 2015. U vindt hierin meer algemene informatie over wat er verandert door de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet. U kunt deze uitgave hier downloaden.

  Te downloaden:

 • Het nieuwe gemeentebestuur 2014-2018

  Op woensdag 19 maart 2014 hebben de inwoners van Beek de nieuwe gemeenteraad gekozen voor de periode 2014-2018. De gemeenteraadsleden zijn in april 2014 geïnstalleerd en Thijs van Es, Maurice Wierikx en nieuwkomer Peter Hovens zijn benoemd tot wethouders. Samen met burgemeester Ralf Krewinkel vormen zij het college van B en W dat het dagelijks bestuur van de gemeente voor z’n rekening neemt.

  In de Nuutsbaeker van juni 2014 stellen we het nieuwe gemeentebestuur voor. In de vorm van portretjes van alle zeventien raadsleden en interviews met de burgemeester en de wethouders over de koers die ze de komende vier jaar willen uitzetten.

  Te downloaden:

 • Evaluatie collegeprogramma 2010-2014

  In 2010 ging het huidige college van B en W aan de slag. Het collegeprogramma werd gebaseerd op de toekomstvisie Ondernemend Beek: veelzijdig en vitaal in Zuid-Limburg. Verbreden, verdiepen en verankeren werden de centrale motto’s van het programma. Er bleek echter ook ruimte voor vernieuwen.

  Op woensdag 19 maart 2014 zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. Tijd dus voor burgemeester en wethouders om verantwoording af te leggen. Wat is er terecht gekomen van alle plannen, wat is nog in ontwikkeling en wat is niet rond gekomen? In vier openhartige vraaggesprekken blikken burgemeester Ralf Krewinkel en de wethouders Thijs van Es, Jan Bijen en Maurice Wierikx terug.

  Te downloaden:

 • Special Sportlandgoed De Haamen november 2013

  In november 2013 is er in de Nuutsbaeker een speciale bijlage verschenen die volledig in het teken stond van de plannen rondom de herontwikkeling van Sportlandgoed De Haamen. U kunt deze uitgave hier downloaden.

  Te downloaden:

 • Wmo-krant september 2012

  In september 2012 is er in de Nuutsbaeker een speciale bijlage verschenen die volledig in het teken stond van de nieuwe werkwijze in de aanpak van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de zogeheten ‘Kanteling’. De Kanteling is een landelijk project dat de uitvoering van de Wmo ombuigt van het denken in voorzieningen naar het denken in oplossingen. U kunt deze uitgave hier downloaden.

  Te downloaden:

Document download informatie:

Bestanden met de extensie .pdf kunnen gelezen worden met bijvoorbeeld: Adobe Reader

Youtube RSS