Publicaties in VIAlimburg

De gemeente geeft de meeste bekendmakingen in VIAbeek in verkorte vorm weer.
De volledige teksten met bezwaarmogelijkheden vindt u op ons officiële medium voor bekendmakingen: www.officielebekendmakingen.nl,

Blijf op de hoogte via e-mail of app

U kunt via de e-mailservice of app van ‘Over uw buurt’ continu op de hoogte blijven van bekendmakingen van besluiten die door gemeente, provincie en waterschap via officielebekendmakingen.nl gepubliceerd worden.
Meer informatie vindt u op overuwbuurt.overheid.nl.

VIAlimburg online

Lees hier VIAlimburg digitaal.

Document download informatie:

Bestanden met de extensie .pdf kunnen gelezen worden met bijvoorbeeld: Adobe Reader

Archief
Youtube RSS