Project "Energieteams in de wijk" boekt succes

Dit item is verlopen op 06-05-2012.

Het project “Energieteams in de wijk” dat onlangs is afgerond was een succes. Het Energieteam Beek heeft het afgelopen jaar aan de bewoners van 726 huurwoningen energiebesparingsadvies gegeven. Ook werden er gratis radiatorfolie, tochtwering en spaarlampen in hun woning aangebracht. In het gunstigste geval heeft dit de huishoudens een besparing van ruim € 200 per jaar op de energierekening opgeleverd. Het project is een samenwerking tussen de gemeente, Vixia, ZOwonen, Woningvereniging Spaubeek en Praxis.

Gemiddeld leveren de spaarlampen, radiatorfolie en andere voorzieningen die het team aanbracht, een besparing op van bijna € 57 per jaar op de energierekening. Bovendien heeft het Energieteam gedurende het project steeds meer aandacht besteed aan het geven van adviezen. Na afloop van het project is door middel van een telefonische enquête onder klanten van het energieteam onderzocht in hoeverre de adviezen zijn opgevolgd. Zo heeft het team bijvoorbeeld het advies gegeven het douchen te beperken tot 5 minuten. Ze hebben ook zandlopertjes voor in de badkamer uitgedeeld die aangeven wanneer die 5 minuten om zijn. Uit de enquête bleek dat de klanten van het energieteam hierdoor gemiddeld 1,7 minuut korten zijn gaan douchen. Andere adviezen gingen over het op tijd uitzetten van de verwarming en over het van het stroom halen van opladers en apparaten die stand-by staan. Gemiddeld behalen de huishoudens door het opvolgen van de adviezen van het team een besparing van € 161 per jaar.

Goed voor portemonnee en milieu
Het energiebesparingsadvies en de aangebrachte voorzieningen zorgen samen voor een besparing van 12% op de energierekening. Wethouder Jan Bijen (milieu): “Dit is niet alleen goed voor de portemonnee van de huishoudens, maar ook voor het milieu. Door toedoen van het Energieteam Beek neemt de uitstoot van het broeikasgas CO2 in totaal met 279.000 kg per jaar af. Het project levert daarmee een prima bijdrage aan de klimaatdoelstellingen.”

Nuttige werkervaring
Het Energieteam bestond uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, die hiermee nuttige werkervaring hebben opgedaan. Wethouder Thijs van Es (Sociale zekerheid): “Beek mag trots zijn op deze samenwerking die een structurele besparing oplevert voor mensen met een kleine beurs. Tegelijkertijd hebben mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op deze wijze werkervaring kunnen opdoen. Een win-win-situatie dus.”
 

RSS
Youtube RSS