Coalitieakkoord BBB-NDB en CDA Beek ondertekend

Dit item is verlopen op 27-12-2015.

Maandag 26 oktober jl. tekenden de partijen BBB-NDB en CDA Beek het coalitie-akkoord ‘Samen Bouwen!’. In dit coalitieakkoord zijn afspraken gemaakt over de kaders voor het nieuwe collegeprogramma, de voor te dragen wethouders en de portefeuilleverdeling. De coalitie gaat aan de slag met 4 parttime wethouders (respectievelijk 0,85 – 0,8 - 0,7 – 0,5 fte).

Kaders collegeprogramma

In het coalitieakkoord zijn kaders en standpunten vastgelegd over de onderwerpen werk- en inkomensbeleid, maatschappelijke ontwikkelingen, ruimtelijke en economische ontwikkelingen, openbare ruimte en bestuur en organisatie. Hierbij is uitgegaan van de overeenkomsten uit de oorspronkelijke verkiezingsprogramma’s van beide partijen.

Voor te dragen wethouders

De wethouderskandidaten voor BBB-NDB zijn Thijs van Es (tevens loco-burgemeester) en Hub Schoenmakers. Voor CDA Beek zijn de kandidaat-wethouders Hub Hodzelmans en Jean Wachelder. De wethouders zullen tijdens de raadsvergadering van 29 oktober a.s. worden benoemd.

Portefeuilleverdeling

De portefeuilles zijn in het coalitieakkoord als volgt verdeeld:

  • burgemeester Frans Weekers: veiligheid, economie en communicatie
  • Thijs van Es (0,85 fte): sociale zekerheid, welzijn en zorg
  • Jean Wachelder (0,7 fte): financiën, bouwen en wonen
  • Hub Schoenmakers (0,8 fte): sport, grote projecten en bedrijfsvoering
  • Hub Hodzelmans (0,5 fte): kernen, verkeer en openbare ruimte

De coalitiepartijen zullen de komende tijd de beleidsspeerpunten uitwerken in het Collegeprogramma 2015 – 2018.

Het volledige coalitieakkoord is in te zien via onderstaande link.

RSS
Youtube RSS