Asbestdaken verboden in 2024

De Rijksoverheid voert vanaf 2024 een verbod op asbestdaken (golfplaten en dakleien). Oude daken kunnen door de jaren heen door weer en wind aangetast zijn en daardoor kunnen asbestvezels vrijkomen. Particulieren, bedrijven en  (overheids-)instellingen mogen vanaf 2024 geen asbestdaken meer bezitten.

Dit betekent dat eigenaren van gebouwen met asbesthoudende dakbedekking deze voor die tijd moeten verwijderen. Asbesthoudend materiaal aan de binnenkant van gebouwen, zoals asbesthoudend dakbeschot of isolatiemateriaal dat onder de dakbedekking zit, wordt niet verboden.

Eigenaren van asbestdaken zijn zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van asbest. Dit geldt dus ook voor particuliere eigenaren.

Provinciale lening voor verwijdering asbestdak

De provincie Limburg stelt voor particulieren per 1 januari 2016 een lening voor de verwijdering van asbest beschikbaar. Voor bedrijven en wooncorporaties is er een stimuleringsregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’. Het is van belang om goed na te gaan waar u voor in aanmerking kunt komen.  Voor meer informatie hieromtrent kunt u contact opnemen met Provincie Limburg, telefoonnummer: 043 - 389 99 99.

Het verwijderen van asbest moet zorgvuldig gebeuren. U dient altijd toestemming van de gemeente te vragen als u asbesthoudend materiaal wilt verwijderen. Het aanvragen doet u via de landelijke website www.omgevingsloket.nl. Voor het invullen van het aanvraagformulier op de website hebt u een DigiD (particulieren) of eHerkenning (bedrijven, instellingen) nodig.

RSS
Youtube RSS