Nieuwsberichten

 • Landelijk referendum 2018 Verkrijgbaarstelling tekst van een aan een referendum onderworpen wet

  (21-02-2018)

  De burgemeester van Beek brengt ten openbare kennis dat in verband met het op woensdag 21 maart 2018 te houden referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 de tekst van de aan het referendum onderworpen wet vanaf woensdag 21 februari 2018 kosteloos op het gemeentehuis verkrijgbaar is.

  lees meer
 • BsGW verstuurt belastingaanslagen 2018

  (20-02-2018)

  Burgers en bedrijven die bij MijnOverheid zijn aangemeld ontvangen woensdag 21 februari de digitale aanslag gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen 2018. Vanaf dinsdag 27 februari worden de aanslagen per post bezorgd. Er worden in totaal ongeveer 540.000 aanslagen bezorgd in de gemeenten die bij de belastingsamenwerking BsGW in Limburg zijn aangesloten.

  lees meer
 • Samen maken we Limburg dementievriendelijk

  (16-02-2018)

  Naar verwachting telt Limburg 24.000 mensen met dementie in 2020. Door de vergrijzing stijgt dit aantal daarna tot ca. 41.000 in 2040. Maandag 19 februari start de campagne ‘Samen maken we Limburg dementievriendelijk’. Het doel van deze campagne is om zoveel mogelijk Limburgers bewust te maken van en kennis te bieden over het goed omgaan met dementie.

  lees meer
 • Informatieavond Maastricht Aachen Airport (MAA)

  (16-02-2018)

  Op donderdag 1 maart 2018 organiseert Maastricht Aachen Airport (MAA)  in het Asta Theater, Markt 6a te Beek een informatieavond voor omwonenden over het aangevraagde  Luchthavenbesluit, het gebruik van de luchthaven en de ontwikkeling van MAA.  Deze informatieavond begint om 19.00 uur. Vanaf 18.30 uur zijn de deuren van de zaal geopend. 

  lees meer
 • Uitnodiging: Open Dag gemeentehuis

  (16-02-2018)

  Bent u benieuwd wat er allemaal gebeurt bij uw gemeente Beek? Op zondag 4 maart 2018 van 12.00 uur – 17.00 uur opent het gemeentehuis haar deuren voor alle inwoners en ondernemers uit de gemeente. 

  lees meer
 • Verkiezing Gemeenteraad 2018 Openbaarmaking toegekende lijstnummers

  (09-02-2018)

  De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Beek maakt het volgende bekend:

  lees meer
 • Verkiezing Gemeenteraad 2018 Ter inzagelegging proces-verbaal I 4

  (09-02-2018)

  De voorzitter van het centraal stembureau voor de op woensdag 21 maart 2018 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente maakt, ingevolge artikel I 1 van het Kiesbesluit bekend, dat het proces-verbaal van de zitting van het centraal stembureau waarin beslist is over de geldigheid van de lijsten en over het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten, over het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering, alsmede de nummering van de lijsten voor een ieder ter inzage is gelegd bij:

  lees meer
 • Beek scherpt Damoclesbeleid aan

  (08-02-2018)

  De gemeente Beek scherpt haar Damoclesbeleid aan. Woningen of bedrijfspanden waar hennepplantages of harddrugs worden aangetroffen krijgen geen waarschuwing meer, maar gaan voortaan meteen op slot. Dat heeft de burgemeester van Beek onlangs besloten.

  lees meer
 • Verkiezing Gemeenteraad 2018 ter inzagelegging kandidatenlijsten

  (07-02-2018)

  De voorzitter van het centraal stembureau voor de op woensdag 21 maart 2018 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente maakt bekend, dat de op maandag 5 februari 2018 ingeleverde en op dinsdag 6 februari 2018 door het centraal stembureau onderzochte kandidatenlijsten ingevolge het bepaalde in artikel I 3, lid 1 van de Kieswet, voor een ieder ter inzage zijn gelegd bij:

  Afdeling Samenleving
  Raadhuisstraat 9
  6191 KA Beek.

  lees meer
 • Verkiezing Gemeenteraad 2018 zitting van het centraal stembureau inzake beslissing geldigheid ingeleverde kandidatenlijsten en nummering

  (07-02-2018)

  De voorzitter van het centraal stembureau voor de op woensdag 21 maart 2018 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente maakt, ingevolge artikel I 2 van het Kiesbesluit bekend, dat dit bureau op vrijdag 9 februari 2018 om 16:00, in de zittingsruimte in een openbare zitting zal beslissen over

  lees meer
 • Referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 stemmen met een kiezerspas

  (07-02-2018)

  De burgemeester van Beek maakt bekend dat het bij het aanstaande referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 op woensdag 21 maart 2018 een kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een willekeurig stembureau in Nederland.

  lees meer
 • Referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 stemmen bij volmacht

  (07-02-2018)

  De burgemeester van Beek maakt bekend dat het bij het aanstaande referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 op woensdag 21 maart 2018 een kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen.

  lees meer
 • Beek ondertekent intentieverklaring lokale inclusie

  (02-02-2018)

  “In Beek laten we niemand in de kou staan. En niemand in de kou laten staan, betekent dat iedereen moet kunnen meedoen”, zegt wethouder Thijs van Es, “ook als je een beperking hebt”. Van Es overhandigde vandaag een intentieverklaring lokale inclusie aan Anita Boekelman, VN-ambassadeur van de Coalitie voor Inclusie. De overhandiging markeert het startpunt van een intensieve samenwerking om in Beek zoveel mogelijk drempels weg te nemen voor mensen met een beperking.

  lees meer
 • Vooraankondiging: Open dag gemeentehuis Beek

  (24-01-2018)

  Zondag 4 maart 2018 van 12.00 uur – 17.00 uur opent de gemeente Beek haar deuren voor alle inwoners en ondernemers uit de gemeente. Het thema van deze open dag is ‘100 jaar kiesrecht’. 

  lees meer
 • Gewijzigde openingstijden publieksbalie t/m mei 2018

  (23-01-2018)

  In de maanden februari, maart, april en mei 2018 zijn de openingstijden als volgt gewijzigd:

  lees meer
 • Stand van zaken wijkgericht werken

  (17-01-2018)

  De gemeente Beek hield in november en december vorig jaar zes bewonersavonden in de diverse kernen. Tijdens deze bijeenkomsten heeft u uw ideeën, opmerkingen en wensen kenbaar kunnen maken over de invulling van het wijkgericht werken in uw wijk.

  lees meer
 • Participatiebedrijf 1 januari 2018 van start

  (07-12-2017)

  Op donderdag 30 november hebben de gemeenteraden van Beek en Sittard-Geleen ingestemd met de plannen voor de vorming van het Participatiebedrijf. Dat houdt in op 1 januari 2018 het Participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek van start gaat. In dit bedrijf worden Vixia en de sociale diensten van Beek en Sittard-Geleen samengevoegd om samen de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de Participatiewet uit te voeren. Dat gebeurt stapsgewijs.

  lees meer
 • Asbestdaken verboden in 2024

  (11-11-2015)

  De Rijksoverheid voert vanaf 2024 een verbod op asbestdaken (golfplaten en dakleien). Oude daken kunnen door de jaren heen door weer en wind aangetast zijn en daardoor kunnen asbestvezels vrijkomen. Particulieren, bedrijven en  (overheids-)instellingen mogen vanaf 2024 geen asbestdaken meer bezitten.

  lees meer
Archief
RSS
Youtube RSS