Nieuwsberichten

 • Actieweken ‘Feestdagen van NIX’

  (11-12-2017)

  De feestdagen zijn weer in aantocht. Gezelligheid. En daarbij hoort minstens goede wijn, bier en champagne. Of toch niet?

  lees meer
 • Winterlichtweken in Beek: Burgemeester opent huis van de Kerstman

  (08-12-2017)

  Burgemeester Christine van Basten-Boddin opent op zaterdag 9 december om 12.00 uur aan de Markt 11 in Beek het Huis van de Kerstman. Het huis van de Kerstman is onderdeel van de Winterlichtweken die van 8 tot en met 24 december in Beek worden gehouden.

  lees meer
 • Zorgaanbieder Virenze vraagt surseance van betaling aan

  (06-12-2017)

  Op  dinsdag 5 december  is bekend geworden dat zorgaanbieder Virenze surséance van betaling heeft aangevraagd.  Dit houdt in dat de zorgaanbieder uitstel van betalingen heeft aangevraagd bij de rechter om een faillissement te voorkomen. Virenze is een zorgaanbieder die geestelijke gezondheidszorg aanbiedt aan volwassen en kinderen. De zorg die Virenze aan kinderen biedt, wordt gefinancierd door de gemeenten.

  lees meer
 • Participatiebedrijf 1 januari 2018 van start

  (01-12-2017)

  Op donderdag 30 november hebben de gemeenteraden van Beek en Sittard-Geleen ingestemd met de plannen voor de vorming van het Participatiebedrijf. Dat houdt in op 1 januari 2018 het Participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek van start gaat. In dit bedrijf worden Vixia en de sociale diensten van Beek en Sittard-Geleen samengevoegd om samen de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de Participatiewet uit te voeren. Dat gebeurt stapsgewijs.

  lees meer
 • Recreatief startpunt De Haamen krijgt opknapbeurt

  (01-12-2017)

  Nabij het sportcomplex De Haamen en de Oude Pastorie is een startpunt van een aantal toeristisch-recreatieve wandelroutes in Beek. Deze ‘Poort naar het Heuvelland’ ontbeert momenteel de uitstraling en faciliteiten die passen bij een dergelijk startpunt. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beek investeert daarom in een fysieke verbetering van het startpunt. 

  lees meer
 • Burgerpeiling 2017: inwoners Beek geven gemeente gemiddeld een 7,2

  (01-12-2017)

  De gemeente Beek wil in haar werkwijze en beleid rekening houden met de mening van haar inwoners. Om erachter te komen wat Beekenaren belangrijk vinden, houdt de gemeente tweejaarlijks een burgerpeiling. Dit jaar is de peiling ingevuld door 565 Beekenaren, die de gemeente gemiddeld genomen een 7,2 geven. 

  lees meer
 • Winterregeling daklozen van kracht

  (01-12-2017)

  Vanwege de verwachte kou is dinsdag 28 november 2017 in Zuid-Limburg de winterregeling daklozen ingegaan. Daklozen in Zuid-Limburg kunnen dan zonder te betalen terecht in de maatschappelijke opvangvoorzieningen van het Leger des Heils, MOVEOO en Levanto. Ook zijn de openingstijden verruimd. Iedereen wordt binnen gelaten. Desnoods worden extra opvangplaatsen geregeld.

  lees meer
 • Beek sluit zich aan bij Liberation Route Europe

  (29-11-2017)

  De gemeente Beek sluit zich aan bij de Stichting Liberation Route Europe. De Liberation Route Europe is de weg die de geallieerden volgden tijdens de bevrijding van Europa in de Tweede Wereldoorlog. De route loopt van Normandië, via Zuid-Limburg, Nijmegen en Arnhem naar Berlijn.

  lees meer
 • Wijkteams in heel Beek

  (22-11-2017)

  Zorg dichtbij huis. Zorg die aansluit bij uw levensfase, wensen en behoeften. Een vast aanspreekpunt die uw (hulp)vragen makkelijker kan beantwoorden. Om dat mogelijk te maken gaan we vanaf januari 2018 werken met één wijkteam voor de gehele gemeente. Om u kennis te laten maken met deze nieuwe werkwijze en mee te laten denken over de dienstverlening, houdt de gemeente zes inwonersbijeenkomsten.

  lees meer
 • Beekenaren in Oranjesingel en Emmastraat krijgen zeggenschap over plantsoenen en groenstroken

  (22-11-2017)

  Bewoners van de Emmastraat en Oranjesingel in Beek nemen zelf de groenstroken en plantsoenen in hun straten onder handen. De bewoners storen zich aan de kwaliteit, het onderhoud en de uitstraling van de perken en plantsoenen en willen deze omvormen tot gebruiksvriendelijke ontmoetingsplaatsen met sierwaarde. Om dat voor elkaar te krijgen, dienden zij een burgerinitiatief in bij de gemeente Beek. Het college van burgemeester en wethouders ondersteunt het initiatief en stelt € 20.000 beschikbaar voor de planvorming en de daadwerkelijke uitvoering daarvan.

  lees meer
 • College Beek wil functionaliteit Asta Theater verbeteren

  (22-11-2017)

  Het college van de gemeente Beek vraagt de gemeenteraad om 19.000 euro beschikbaar te stellen voor de aanschaf van een multifunctionele constructie in de grote zaal van het Asta Theater in Beek. De demontabele constructie kan worden gebruikt als coulisse, maar ook als projectiescherm. Daarnaast is het bouwwerk inzetbaar om de zaal te verkleinen zodat kleinere ruimtes ontstaan voor gemeenschaps- en verenigingsactiviteiten.

  lees meer
 • Vooraankondiging: Open dag gemeentehuis Beek

  (22-11-2017)

  Zondag 4 maart 2018 van 12.00 uur – 17.00 uur opent de gemeente Beek haar deuren voor alle inwoners en ondernemers uit de gemeente. Het thema van deze open dag is ‘100 jaar kiesrecht’. 

  lees meer
 • Opening groepsexpositie Beeld en kleur

  (14-11-2017)

  Wethouder Thijs van Es opent vrijdag 17 november om 20.00 uur in het gemeentehuis van Beek de groepsexpositie Beeld en kleur. Tijdens de expositie, die tot 15 december duurt, worden werken van Iene Meulenberg, Jos Cremers en Clemens Bindels getoond.

  lees meer
 • Raden beslissen over Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg

  (09-11-2017)

  De gemeenteraad van Beek neemt nog dit jaar een besluit over de Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg (SVREZL). Het college van burgemeester en wethouders heeft een voorstel aan de raad aangeboden. Ook in de andere 17 gemeenten is of wordt het voorstel dit jaar behandeld in college en raad.

  lees meer
 • Asbestdaken verboden in 2024

  (11-11-2015)

  De Rijksoverheid voert vanaf 2024 een verbod op asbestdaken (golfplaten en dakleien). Oude daken kunnen door de jaren heen door weer en wind aangetast zijn en daardoor kunnen asbestvezels vrijkomen. Particulieren, bedrijven en  (overheids-)instellingen mogen vanaf 2024 geen asbestdaken meer bezitten.

  lees meer
Archief
RSS
Youtube RSS