Duurzame herontwikkeling locatie Groenewald

De gemeente Beek heeft een ontwerpprijsvraag uitgeschreven voor het vinden van een geschikte partij voor de 1ste duurzame wijk in Limburg. Architecten en ontwikkelaars werden uitgedaagd betaalbare, duurzame en energiearme woningen te ontwerpen van herbruikbare materialen.

De opdracht was om samen met aannemers, constructiebedrijven, installateurs en toeleveranciers op zoek te gaan naar innovatieve en betaalbare oplossingen. Door in competitie en teamverband na te denken over duurzame oplossingen, bouwmethodes, materiaalgebruik en prijsstelling, zal uiteindelijk het beste plan ontstaan, zo was de verwachting.

In 2011 heeft het college van burgemeester en wethouders van Beek De Beekse Bron aangewezen als winnaar van de ontwerpwedstrijd voor de duurzame herontwikkeling van de locatie Groenewald. Daarmee heeft het college de voordracht van de jury gevolgd.

Vervolgens zijn de plannen nader uitgewerkt en is in 2013 een voorovereenkomst gesloten tussen BL Huisvesting uit Gemert (de prijswinnaar) en de gemeente Beek. Inmiddels zijn de stedenbouwkundige plannen nader uitgewerkt en is in gezamenlijkheid gewerkt aan een beeldkwaliteitsplan. Het beeldkwaliteitsplan is in juni 2014 geaccordeerd door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.

De noodzakelijke bestemmingsplanherziening is in 2016 opgestart en vanaf 11 maart 2016 tot en met 21 april 2016 ligt het ontwerp bestemmingsplan De Beekse Bron ter inzage. Raadsbehandeling is voorzien op 7 juli 2016. De eerste werkzaamheden kunnen dan eind 2016 worden uitgevoerd.

Youtube RSS