De Oude Pastorie

In 2012 tekenden burgemeester de gemeente en Stichting het Limburgs Landschap een overeenkomst voor de herontwikkeling van het rijksmonument de ‘’Oude Pastorie’’en de directe omgeving. Woensdag 23 maart 2016 werd het hoogste punt bereikt in de bouw van de Oude Pastorie en is het bouwbord onthuld. Het is de bedoeling dat de Oude Pastorie een bij het landschap passende recreatieve en toeristische functie krijgt. Een plek voor recreatie, ontmoeting en beleving van natuur en cultuurhistorie.

Cultuurhistorisch erfgoed als publiekstrekker

De Oude Pastorie tussen Beek en Neerbeek is waardevol erfgoed. Vroeger was het een omgrachte vesting van de Duitse Orde, die ook de Biesenhof in Geleen en Aldenbiesen (België) beheerden. De Duitse Orde was een ridderorde uit de tijden van de Kruistochten. Ze bouwden op deze plek in Beek ooit een groot complex. Van het grote complex is maar een deel bewaard. Het plan is om het gebouw zover mogelijk te herbouwen, inclusief herstel van de grachten. De gebouwen krijgen een publieksfunctie met voorlichting over de regio. Daarnaast zal in de gebouwen eenvoudige horeca worden gevestigd met een op streekproducten gebaseerde kaart. De locatie zal gaan dienen als start- en eindpunt van wandel- en fietsroutes. Bovendien is het idee om rondom de Oude Pastorie een eigentijds lusthof aan te leggen, een zogenaamde “Lusthof 2.0”.

Voor en door inwoners

De partijen willen de locatie laagdrempelig ontwikkelen voor een breed publiek. Hierbij willen zij inzetten op het betrekken van de inwoners van de gemeente Beek, zoals verenigingen als IVN en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo heeft het project ook een maatschappelijke functie. De tuin rondom de Oude Pastorie wordt ingericht op basis van het landelijke concept “Lusthof 2.0”. Dit is de eerste Lusthof 2.0 die ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt. Een Lusthof 2.0 doet denken aan historische kloostertuinen of moestuinen op buitenplaatsen. Maar dan in een eigentijds ontwerp waarbij de omlijsting bestaat uit een haag, tuinmuur of gracht. Men kan er zitten lezen, op de labtop werken, in de zon liggen, schoffelen en proeven. De Lusthof 2.0 wordt in bruikleen uitgegeven aan een groep inwoners van de gemeente Beek. De ‘’omlijsting’’ wordt door Het Limburgs Landschap beheerd, waarmee een goede landschappelijke inpassing is gegarandeerd. De verdere invulling en het beheer is een zaak voor de mensen die zich betrokken voelen bij de lusthof.

Planning en kosten

Inmiddels zijn het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning onherroepelijk geworden. Vanaf augustus 2015 is gestart met de bouwwerkzaamheden. In maart 2016 is het hoogste punt van de bouw bereikt en naar verwachting wordt de gehele bouw en omgeving in het derde kwartaal van 2016 opgeleverd.

De totale investering bedraagt circa € 2.650.000 waarvan het regiofonds Westelijke Mijnstreek € 1.650.000 voor haar rekening neemt. Het project maakt namelijk deel uit van het speerpunt Landschap uit de Regiovisie Westelijke Mijnstreek. De gemeente Beek neemt € 585.000 voor haar rekening. Daarnaast wordt het project mede gesubsidieerd door provincie Limburg. Stichting het Limburgs Landschap wordt verantwoordelijk voor de realisatie.

Webcam

De bouw is te volgen via deze webcam.

Provincie Limburg

Het project wordt mede gesubsidieerd door de Provincie Limburg.

Youtube RSS