Begrotingskrant

Jaarlijks in oktober presenteert het college van burgemeester en wethouders de begroting voor het komende kalenderjaar aan de gemeenteraad. De raad stelt in een openbare vergadering de begroting vast. Enkele weken voorafgaande aan de 'begrotingsraad' brengt de gemeente een Begrotingskrant uit in de Nuutsbaeker, waarin het college een toelichting geeft op de begroting en de geplande uitgaven. Hier kunt u de meest recente Begrotingskrant downloaden.

Document download informatie:

Bestanden met de extensie .pdf kunnen gelezen worden met bijvoorbeeld: Adobe Reader

Youtube RSS