Begraafplaats St. Martinus

  • Gedenkpark St. Martinus officieel ingebruik genomen

    Op vrijdag 29 april jl. is gedenkpark Sint Martinus officieel in gebruik genomen na een uitgebreide renovatie van de oude begraafplaats. Met de realisatie van gedenkpark St. Martinus is het project gedenkparken in Beek afgerond. Na de realisatie van gedenkpark het ‘Levensbomenbos’ en de verbindende wandelroute ‘het Levensloopje’ is nu ook de begraafplaats St. Martinus omgevormd naar een plek van rust en bezinning.

    lees meer
  • Begraafplaats St. Martinus wordt omgevormd tot gedenkpark

    De renovatie van de oude begraafplaats gaat de laatste fase in. Vanaf week 43 is sociaal werkbedrijf Westrom gestart met renovatiewerkzaamheden aan oude waardevolle grafstenen. De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het herstellen van scheuren, het vastzetten van kopstenen, het herstellen van gebroken borduren en het opschonen van stenen. Een team van Westrom heeft zich gespecialiseerd in dit werk en heeft reeds vergelijkbare werkzaamheden verricht voor onder meer de gemeenten Roermond en Stein. Samen met de heemkundevereniging zal gekeken worden of de bewaarde ornamenten en corpussen herplaatst kunnen worden.

    lees meer
Youtube RSS