Aankondigen van evenementen

Een evenement of een activiteit kan op verschillende manieren aangekondigd worden:

Evenementenkalender op belevend-beek.nl

Organiseert u een evenement in de gemeente Beek? Zorg dan dat u uw evenement aanmeldt op www.belevend-beek.nl via het aanmeldformulier evenementen. Voorwaarde is dat het evenement toegankelijk is voor het publiek. Besloten bijeenkomsten worden niet opgenomen. De evenementenkalender op belevend-beek.nl biedt een totaaloverzicht van alle evenementen die er binnen de gemeente worden georganiseerd.

U kunt dus het gehele jaar door uw evenement aanmelden ter plaatsing op deze digitale evenementenkalender. Doe dit wel tijdig (minimaal één week van te voren, eerder mag natuurlijk ook), zodat uw evenement op tijd gepubliceerd kan worden.

Evenementen die (tijdig) worden aangemeld via www.belevend-beek.nl worden bovendien gepubliceerd op de elektronische informatieborden / lichtkranten in onze gemeente.

Lichtkranten

In onze gemeente staan drie elektronische informatieborden of lichtkranten: een op de Prins Mauritslaan in Neerbeek, een op de Maastrichterlaan in Beek en een op de Zandstraat in Spaubeek. Hierop worden (een selectie van) evenementen gepubliceerd die zijn aangemeld op www.belevend-beek.nl (via het aanmeldformulier evenementen). De redactie van de lichtkranten is in handen van de gemeente Beek; de gemeente beslist óf, op welke wijze en wanneer het bericht wordt geplaatst.

Gemeentekalender

U kunt ook gebruik maken van de mogelijkheid om evenementen gratis in de gemeentekalender op te laten nemen. De gemeentekalender wordt jaarlijks in december huis-aan-huis in de gemeente Beek verspreid. Evenementen in 2014 kunnen uiterlijk 30 september 2013 aangemeld worden op www.belevend-beek.nl via het aanmeldformulier evenementen. Voorwaarde is dat het evenement toegankelijk is voor het publiek. Besloten bijeenkomsten worden niet opgenomen. Het evenement wordt bovendien gepubliceerd op de evenementenkalender op belevend-beek.nl .

Aanplakzuilen

Op de kruisingen Stationstraat/Veldekelaan en Aldenhofstraat/Prins Mauritslaan staan aanplakzuilen. Deze kunnen worden gebruikt voor het aanplakken van posters/affiches ter bekendmaking van uw evenement. Hiervoor gelden een aantal voorwaarden:

  • De zuilen zijn zowel bestemd voor het aanbrengen van handelsreclame als voor andere meningsuitingen en bekendmakingen.
  • De kosten voor het aanbrengen van affiches/aanplakbiljetten zijn voor rekening van de aanbrenger.
  • Op de affiches/aanplakbiljetten moet vermeld staan door wie ze zijn aangebracht.
  • De afmetingen van de affiches/aanplakbiljetten mogen maximaal 40 x 60 cm. bedragen.
  • De zuilen worden elk jaar in week 2 en week 27 door de gemeente schoongemaakt.
  • Discriminerende en racistische teksten zijn niet toegestaan en zullen bij constatering binnen 24 uur worden verwijderd.

Het op overige plaatsen aanplakken van posters / affiches (wildplakken) is niet toegestaan.

Reclameborden plaatsen

Bent u voornemens om uw evenement aan te kondigen door middel van aankondigingsborden in de openbare ruimte, dan gelden hiervoor een aantal regels. Deze zijn beschreven in het document Beleidsregel.voor het plaatsen van tijdelijke reclameborden, te downloaden via onderstaande link.

Overige tips voor het aankondigen van evenementen

  • Ook de VVV Zuid-Limburg biedt diverse mogelijkheden om evenementen bekend te maken, bijvoorbeeld via de website van de VVV of via de VVV UitCourant. Informeer voor de aanleverprocedure bij VVV Zuid-Limburg, tel: 043 – 609 85 15.
  • In elke editie van de Nuutsbaeker staat een evenementenkalender. Voor het aankondigen van evenementen via deze evenementenkalender kunt u contact opnemen met de redactie van de Nuutsbaeker, via e-mail nuutsbaeker@ziggo.nl.
  • Kondig uw evenement ook aan bij de lokale en regionale pers door middel van een persbericht.
Youtube RSS