Aanbestedingen

Inkoopbeleid gemeente Beek

Op 28 september 2017 heeft de raad het nieuwe “Inkoopbeleid gemeente Beek 2017” vastgesteld. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het inkoopbeleid gemeente Beek 2015 zijn:

1. Drempelwaarden

Werken Leveringen Diensten
Enkelvoudig onderhandse aanbesteding tot € 50.000 tot € 20.000 tot € 20.000
Meervoudig onderhandse aanbesteding
(min. 2 en max. 5 leveranciers)
≥ € 50.000 <
€ 500.000
≥ € 20.000 <
€ 221.000
≥ € 20.000 <
€ 221.000
Nationaal openbare aanbesteding ≥ € 500.000 <
€ 5.548.000
N.v.t. N.v.t.
Europese aanbesteding ≥ € 5.548.000 ≥ € 221.000 ≥ € 221.000

2. Social Return

De gemeente verplicht opdrachtnemers bij opdrachten groter dan € 100.000,- Social Return toe te passen en om minimaal 2% hieraan te besteden.

3. Klachtenafhandeling

Een klachtenprocedure is volgend de aanbestedingswet 2012 verplicht. Zie paragraaf 5.5 Klachtenafhandeling van het inkoopbeleid.

Om lokale ondernemers meer te betrekken bij gemeentelijke onderhandse opdrachten is een actieve opstelling van zowel de gemeente als de lokale ondernemers nodig om gezamenlijk actief een bijdrage te leveren aan een duurzaam ingerichte samenleving. Door middel van het invullen van een aanmeldformulier wenst de gemeente Beek een actueel overzicht van lokale ondernemers te verkrijgen, die mogelijk interesse hebben in de onderhandse opdrachten van de gemeente Beek. Zie aanmeldformulier lokale ondernemers.

Lopende aanbestedingen.

 • Aanmeldformulier lokale ondernemers

  Om lokale ondernemers meer te betrekken bij gemeentelijke onderhandse opdrachten is een actieve opstelling van zowel de gemeente als de lokale ondernemers nodig om gezamenlijk actief een bijdrage te leveren aan een duurzaam ingerichte samenleving.

  lees meer
 • Inkoopbeleid gemeente Beek 2017

  Via onderstaande link kunt u het Inkoopbeleid gemeente Beek 2017 downloaden.

  lees meer
 • Algemene inkoopvoorwaarden gemeente Beek

  De gemeente Beek hanteert bij inkoop- en aanbestedingstrajecten op het gebied van goederen en/of diensten zo veel mogelijk haar eigen inkoopvoorwaarden.

  lees meer
 • Enkelvoudig en meervoudig onderhandse aanbestedingen

  Bij zowel de enkelvoudig als meervoudig onderhandse aanbestedingen wordt waar mogelijk bij minimaal 1 regionale leverancier een offerte opgevraagd.

  lees meer
 • Openbare en Europese aanbestedingen

  Opdrachten voor werken groter dan € 500.000,- (exclusief btw) worden openbaar aanbesteed.

  lees meer
RSS
Youtube RSS